În perioada 09-10 iunie 2022 a avut loc virtual reuniunea experților cu tema „Ecologizarea piețelor de capital pentru datorii în țările partenere de est ale UE și Kazahstan: rolul obligațiunilor verzi”.

Obiectivul major al acestei întâlniri a fost acela de a discuta și calibra principalele constatări și concluzii care au reieșit din analiza rolului pe care l-ar putea juca piețele de capital de datorii din țările partenere estice (EaP) ale UE și Kazahstan în finanțarea investițiilor ecologice pe termen lung. Mai precis, discuția a urmărit să revizuiască principalele elemente identificate în proiectul de raport, inclusiv:

  • oportunități și constrângeri pentru piețele locale de capital pentru a obține și extinde finanțare pentru investițiile ecologice;
  • experiența țărilor din alte regiuni ale lumii cu emiterea de obligațiuni verzi;
  • nevoile de consolidare a capacităților între părțile interesate relevante;
  • domeniile prioritare de activitate ulterioară și modul în care OCDE, UE și alți donatori și instituțiile financiare internaționale (IFI) ar putea contribui la catalizarea utilizării

Întâlnirea a reunit reprezentanți guvernamentali din țările Parteneriatului estic și din Kazahstan, autorități de reglementare a pieței și participanți la piață. La reuniune au fost invitați să ia parte și experți din statele membre ale UE, Comisia Europeană, organizații internaționale, IFI și alte organisme internaționale relevante (verificatori, furnizori de servicii).

Evenimentul a fost organizat ca parte a Programului „Uniunea Europeană pentru Mediu” (EU4Environment) cu sprijinul Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Mediu, Conservarea Naturii, Securitatea Nucleară și Protecția Consumatorului (BMU).