În perioada noiembrie-decembrie 2020, în contextul situaţiei de pandemie COVID-19, proiectul finanţat de UE „Asistenţă tehnică pentru susţinerea Biroului Naţional de Statistică (BNS) al Republicii Moldova”, a continuat implementarea activităţilor proiectului prin modalităţi de muncă de la distanţă dar şi cu misiuni de experţi cheie din cadrul proiectului în Republica Moldova.

În perioada de referinţă au fost obţinute următoarele rezultate principale:

  • Proiectul a elaborat şi a testat un sistem integrat CAPI, sistem global de Navigaţie prin Satelit (GNSS) şi Sistemul de Informaţii Geografice (GIS) pentru realizarea anchetelor în gospodării şi pregătirea următorului recensământ al populaţiei şi al locuinţelor din Republica Moldova. Fiind recunoscută la nivel internaţional, utilizarea unor astfel de tehnologii, dacă sunt bine concepute şi testate, contribuie la îmbunătăţirea calităţii datelor colectate în teren, prin monitorizarea în timp real a performanţei operatorilor de interviu şi a supervizorilor, precum şi prin reducerea caracterului părtinitor al datelor din cauza lipsei de valori şi inconsecvenţe care sunt de multe ori prezente în metodele “tradiţionale” de colectare a datelor bazate pe chestionare de hârtie.

O altă realizare importantă a fost elaborarea unui document metodologic ce include analiza datelor privind economia neobservată deja disponibilă în Republica Moldova, precum şi înaintarea recomandărilor specifice privind modul de îmbunătăţire a metodelor de estimare a economiei neobservate.

Adiţional, proiectul a asistat Biroul Naţional de Statistică în implementarea Sistemului Informatic Integrat Automatizat revizuit (IAIS) pentru îmbunătăţirea standardizării proceselor statistice. Aceasta a inclus elaborarea noilor aplicaţii TIC pentru anchete pilot, pentru modernizarea metodelor de colectare a datelor, imputare, validare şi instrumente de diseminare. În acest sens, au fost înregistrate următoarele rezultate:

  • Analiza modelului actual de microdate utilizat în cadrul BNS.
  • Definiţia unui model generalizat de metadate structurale şi microdate (TO-BE): definiţia unui model generic de metadate structurale pentru a descrie microdatele, în conformitate cu standardele definite de modelul Generic de informaţii statistice (Gsim).
  • Definiţia unei baze de date generice de date de lucru: baza de date conţine datele care susţin procesele de producţie ale rezultatelor statistice (de exemplu, lista de eşantioane, datele micro/macro, datele istorice micro/macro).
  • De formare pe Cspro2sql şi CsPro Dashboard: experţii au oferit instruire pentru reprezentanţii BNS cu privire la software open-source Cspro2sql care vă permite generarea unei baze de microdate de date prin parsarea dicţionarelor CSPro.
  • Experţii au oferit, de asemenea, instruire cu privire la CsPro Dashboard, care permite monitorizarea în timp real a activităţilor de lucru pe teren.

Alte realizări importante pot fi rezumate după cum urmează:

  • Analiza sistemului actual de educaţie şi formare din Republica Moldova, aşa cum este descris de Codul Educaţiei din Republica Moldova din 2014.
  • Evaluarea conformităţii cartografierii ISCED compilate de BNS cu clasificarea internaţională ISCED 2011.
  • Analiza conformităţii dintre clasificarea BNS a programelor educaţionale naţionale conform ISCED 2011 şi cea urmată de Ministerul Educaţiei.