La 21 octombrie 2021, la Chișinău, în cadrul conferinței finale a programului de granturi locale au fost evidențiate rezultatele a 28 proiecte locale, implementate în perioada august 2020 – septembrie 2021, în Regiunea de dezvoltare Centru a țării. Alături de reprezentanții organizațiilor neguvernamentale, au fost reprezentanți ai Delegației Uniunii Europene și ai Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei.

„Începând cu 2019, Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei și-a asumat această mare responsabilitate pentru a iniția și implementa un program, care este cel mai dificil, dar totodată, care este cel mai sustenabil, este vorba de a abilita cetățenii, de a implica cetățenii, de a face investiții în cetățeni, pentru ca ei să-și schimbe atitudinea și comportamentul față de unele probleme majore, care sunt nu numai la nivel local, dar sunt și la nivel global: schimbările climatice, managementul deșeurilor, serviciile locale, etc.”,

a menționat Valentina Pleșca, șefa unității Abilitarea cetățenilor și dezvoltarea capacităților, GIZ.

Cele mai importante rezultate ale programului au fost menționate de Ala Revenco, directoarea de program, AGER:

„S-au implementat 28 proiecte în 12 raioane prin intermediul cărora:

circa 11000 cetățeni au fost informați despre problemele de mediu și serviciile publice locale;

peste 600 cetățeni au participat la planificarea serviciilor publice locale;

circa 90 reprezentanți ai APL au fost instruiți cu privire la abordarea participativă a serviciilor publice locale;

peste 50000 locuitori din 13 localități au acces la o infrastructură îmbunătățită a managementului deșeurilor solide.”

În cadrul conferinței, organizațiile beneficiare de granturi au mai împărtășit cu colegii bune practici și abordările inovative, care i-au ajutat să obțină rezultate deosebite și să asigure sustenabilitatea proiectelor implementate.

Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin al UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) în coordonare cu proiectul GIZ „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”.