În acest an, în lunile septembrie și octombrie, au avut loc două inițiative dedicate climei, energiilor regenerabile și utilizării eficiente a energiei în Europa, care s-au marcat în Republica Moldova, și prin intermediul unei campanii de informare online, reprezentând o oportunitate de a promova dialogul și cooperarea în domeniul schimbărilor climatice, de a ilustra poveștile de succes și de a încuraja viitoarele acțiuni.

În perioada 27 septembrie – 17 octombrie 2021, Săptămâna Europeană a Diplomaţiei pentru Climă s-a axat pe reducerea la zero a poluării și pe mediul fără substanțe toxice. Această inițiativă a fost marcată în Republica Moldova, prin evidențierea angajamentului Uniunii Europene față de neutralitatea climatică și reziliența la schimbările climatice, precum și față de sustenabilitatea mediului. Rezultatele tangibile ale proiectelor finanțate de UE implementate în toată țara contribuie la un mediu mai sănătos, la o calitate mai bună a aerului și a apei în beneficiul cetățenilor.

Totodată, cea de-a 16-a ediție a Săptămânii europene a energiei durabile cu tema: „Îndreptându-ne către 2030: Remodelarea sistemului energetic european” a fost oficial organizată în perioada 25-29 octombrie, dar datorită gamei largi de evenimente și a campaniei de informare dedicate acestei inițiative, EUSEW s-a desfășurat dincolo de termenul anunțat inițial. EUSEW 2021 a adus în centrul atenției eficiența energetică. Promovarea surselor de energie curată, sigură și regenerabilă rămâne o prioritate-cheie pentru sprijinul UE acordat Republicii Moldova.

Rezultatele proiectelor finanțate de UE în acest sector, implementate în parteneriat cu Statele Membre ale UE, sunt vizibile în multe localități și regiuni ale Republicii Moldova. Acestea creează condiții mai bune pentru copiii din grădinițe și elevii din școli, precum și pentru implicarea și dezvoltarea capacităților autorităților locale.

Utilizarea eficientă a energiei și atitudinea grijulie față de natură și mediul înconjurător vor asigura un viitor mai sănătos pentru copiii noștri și generațiile viitoare, prin urmare, inițiativele de sensibilizare de o asemenea amploare sunt esențiale pentru a oferi un exemplu pozitiv membrilor comunității de a reflecta asupra îmbunătățirilor zilnice, cum ar fi economisirea energiei, reutilizarea materialelor, reciclarea și altele.

La evenimentele organizate în cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2021 s-a alăturat și Agenția pentru Eficiență Energetică din Republica Moldova. Agenția a organizat o campanie de informare în cadrul căreia au fost prezentate proiecte de eficiență energetică finanțate de Uniunea Europeană și au fost publicate mai multe spoturi video menite să informeze publicul cu privire la beneficiile adoptării unui stil de viață ecologic.

Toate evenimentele și inițiativele dedicate Săptămânii Europene a Diplomației pentru Climă și Săptămânii Europene a Energiei Durabile au fost diseminate în mass-media și pe platforma social media aferentă:

https://www.facebook.com/EU-Sustainable-Energy-Week-in-Moldova-245974492193122