Dezvoltarea energiei alternative, inclusiv a sectorului energiei din biomasă, este o prioritate-cheie a Uniunii Europene în Republica Moldova. Din 24 martie 2017, această prioritatea va fi realizată prin intermediul unui instrument nou – așa-zisul Cluster al Energiei din Biomasă. Creat după modelul României, acesta întrunește zeci de organizații care s-au asociat pentru a promova dezvoltarea sectorului energiei din biomasă prin advocacy, cercetare și cooperare internațională.

Deși, la originile sale, cuvântul „cluster” ține de terminologia muzicală, în cazul dat este vorba de „un grup de persoane juridice și fizice, constituit în baza unui contract de asociere”. Primul cluster din țară va întruni companii private, autorități publice, instituții de cercetare, universități, asociații active în sectorul energiei verzi. Și pentru că este focusat pe energia din biomasă, clusterul nou format se va bucura de asistența oferită de Proiectul „Energie și Biomasă”, finanțat de UE și implementat de PNUD.

„Obiectivul Proiectului „Energie și Biomasă” este de a asigura crearea unei piețe sustenabile în sectorul energiei din biomasă, ceea ce va aduce rezultate tangibile pentru cetățeni”, a declarat în cadrul evenimentului de lansare Alexandre Darras, attaché, manager de proiecte la Delegația UE. Așadar, clusterul își propune să fie o entitate care să reprezinte interesele tuturor actorilor din sector. „Ne va ajuta să fim o voce unică și să fim mai auziți în promovarea sectorului energiei din biomasă aflat, deocamdată, la linia de start”, afirmă Vladimir Brăgaru, președinte al Asociației „Bioenergetica”, membru al Consiliului de Coordonare. Pe moment, entitatea întrunește 23 de membri, cum ar fi Agențiile de Dezvoltare Regională (Nord, Sud, Centru), Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii, universități, asociații, ONG-uri, rețeaua incubatoarelor de afaceri, agenți economici din sector ș.a. Iar invitația de aderare este deschisă pentru toți doritorii.

Potrivit Marianei Rufa, directoare executivă a Asociației Businessului European, rolul clusterului e să contribuie la soluționarea mai multor probleme, între care „elaborarea legislației secundare în domeniu, a cărei lipsă împiedică dezvoltarea pieței private, abordarea sistemică a problemei încălzirii în instituțiile publice cu utilizarea biomasei și, desigur, implicarea autorităților publice locale în întreg lanțul valoric”. Astfel, clusterul va asigura un cadru de cooperare între actorii cheie pe piața biocombustibilului, va contribui la crearea parteneriatelor locale, regionale și internaționale în domeniu, va identifica problemele cu care se confruntă sectorul și vor stabili prioritățile de activitate, care să contribuie la dezvoltarea sectorului.

Proiectul „Energie și Biomasă”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, are o durată de șapte ani (2011-2017) și își propune să contribuie la producerea sigură, competitivă și durabilă a energiei din biomasă, cea mai viabilă și accesibilă sursă de energie regenerabilă în țara noastră.

Mai multă informație despre Proiectul „Energie și Biomasă” găsiți pe pagina web și pe pagina de Facebook a acestuia, Energie din Biomasă.

Notă: Din 2011, datorită fondurilor oferite de UE, Proiectul „Energie și Biomasă” a parcurs două etape. Răstimp, la sisteme de încălzire pe biomasă au fost racordate peste 190 de școli, grădinițe, centre comunitare și spitale, fiind asigurat accesul la energie sigură, produsă în Republica Moldova, pentru circa 140.000 persoane. La fel, Proiectul a pus temelia dezvoltării sectorului bioenergetic în țară. Numărul de afaceri de producere a brichetelor și peletelor a ajuns la 100, iar din ele 30 au fost lansate prin mecanisme atractive de leasing, dezvoltate din fonduri europene. Datorită subvențiilor de circa 1300 de euro, 1000 de familii își încălzesc casele cu energie verde.

Pentru anul 2017, care este ultimul în activitatea Proiectului, Consiliul de coordonare al acestuia a stabilit mai multe priorități. Este vorba de instalarea a 49 de noi sisteme de încălzire pe biomasă, inclusiv 20 de colectoare solare, dar și dotarea cu instalaţii de producere a apei calde de la energia solară, care vor funcţiona împreună cu sistemul termic pe biomasă, în 27 de grădinițe beneficiare ale primei etape de proiect. Alte 34 de școli și grădinițe, ale căror centralele termice consumă paie, vor primi tractoare de transportare și încărcare a baloturilor în cazan. De asemenea, în 2017, va fi lansat şi un sistem de monitorizare de la distanţă a funcţionării centralelor termice pe biomasă, beneficiare ale Proiectului; vor fi elaborate studii de fezabilitate pentru două raioane selectate pentru a pilota proiecte de producere a biocombustibilului din deşeuri vegetale (Rezina şi Cimişlia) şi, în funcţie de rezultatul acestora, vor fi lansate primele proiecte municipale de valorificare a deşeurilor vegetale în scopuri energetice.