La 11 martie 2020, Institutul pentru Democraţie a organizat un seminar informativ pentru angajaţii sistemului penitenciar din Republica Moldova în scopul instruirii participanţilor în prevenirea actelor de tortură şi rele tratamente, precum şi de a forma toleranţă zero faţă de acestea. Seminarul a fost organizat în cadrul proiectului „Toţi împreună vom spune NU torturii în Moldova: societatea civilă împotriva torturii”, finanţat de Uniunea Europeană.

Participanţii au luat cunoștinţă cu baza legală privind actele de tortură şi rele tratamente, precum şi cu mecanismele la care pot avea acces victimele pentru a pedepsi torţionarul. În timpul seminarului participanţii au conștientizat faptul că unele acţiuni zilnice pe care le întreprind pot fi caracterizate sub aspectul actelor de rele tratamente.

Beneficiarii au mai menţionat că astfel de activităţi sunt utile şi necesare pentru activitatea profesioanlă şi ar fi de dorit organizarea lor periodică, deoarece fluxul de personal în sistemul penitenciar este mare. Participanţii au căzut de acord cu faptul că este important de a se atrage o atenţie sporită fonului emoţional al angajaţilor şi deţinuţilor pentru a preveni actele de agresivitate şi nemulţumire.