Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței “Casa Marioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, au demarat o serie de seminare de instruire pentru membrii echipelor multidisciplinare teritoriale privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie.

Primele 6 seminare vor fi organizate în perioada 13 –  28 martie 2018 la Fălești, Rezina, Ungheni, Căușeni, Ștefan-Vodă, și Criuleni. În total, vor fi organizate 20 seminare în diferite localități ale țării, în cadrul cărora vor participa circa 500 de membri ai echipelor multidisciplinare teritoriale.

În cadrul seminarelor, participanții vor fi familiarizați cu Ghidul pentru echipele multidisciplinare teritoriale privind modul de abordare a cazurilor de violență în familie, elaborat de către organizațiile implementatoare. De asemenea, participanții vor fi implicați și în exerciții practice privind soluționarea cazurilor de violență în familie. Un accent important se va pune pe abordarea integrată, multidisciplinară și eficientă a cazurilor de violență în familie și pe prestarea unor servicii de calitate beneficiarilor, prin intermediul unei cooperări multidisciplinare și interinstituționale.

Seminarele sunt organizate în cadrul Proiectului “Promovarea respectării drepturilor femeilor în Moldova prin combaterea violenței în bază de gen”, implementat de către Asociația Promo-LEX, Asociația Împotriva Violenței “Casa Mărioarei” și Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii “Memoria”, finanțat de Uniunea Europeană.