În perioada 15 august – 4 octombrie a fost lansat un program de granturi pentru organizațiile societății civile (OSC) care să înainteze propuneri de proiecte ce prevăd crearea, dezvoltarea sau diversificarea serviciilor sociale la nivel local. 1,5 mln. euro au fost puse la dispoziția a cel puțin 30 de OSC-uri care, în parteneriat cu autoritățile publice, trebuie să elaboreze și implementeze soluții inovatoare întru promovarea incluziunii sociale a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, precum și a copiilor din grupurile vulnerabile.

Anunțul privind concursul de granturi a fost pe larg mediatizat prin intermediul unei conferințe de presă, precum și pe rețelele sociale. De asemenea, au avut loc cinci sesiuni regionale de informare și trei webinare. Informarea publicului despre acest concurs a început, însă înainte de lansarea lui oficială. În fiecare raion au fost organizate întruniri între reprezentanții OSC-urilor și autorităților publice locale (APL) pentru a-i încuraja să valorifice oportunitatea de a stabili parteneriate pe termen lung în vederea dezvoltării și implementării unor servicii sociale care să corespundă nevoilor identificate în comunitățile lor.

Toate organizațiile interesate au primit informația necesară în ceea ce privește dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale, factorii cheie în asigurarea sustenabilității acestora în cadrul a trei sesiuni de instruire desfășurate în lunile iunie – iulie 2018. Tot în această perioadă, a fost realizat un studiu de evaluare a situației curente din țară privind serviciile comunitare existente pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copiii din grupurile vulnerabile.

Doritorii de a participa la concursul de granturi au putut primi consultanță în procesul de pregătire a dosarelor de participare în cadrul unui șir de sesiuni de informare organizate în diferite localități ale țării, precum și în timpul webinarelor desfășurate de către echipa proiectului.

Proiectul ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone MoldovaAlianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD). Proiectul se implementează în perioada: februarie 2018 – ianuarie 2021, cu un buget total de 2 117 578 euro.