Analiza  activității Serviciului de  asistență telefonică gratuită pilotat de Keystone Moldova și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități (AOPD) din sursele financiare ale Uniunii Europene denotă faptul că persoanele cu dizabilități din Republica Moldova sunt tot mai mult interesate de acest serviciu. În primul trimestru al anului 2018, numărul de apeluri s-a majorat cu 30% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Persoanele cu dizabilități din instituțiile rezidențiale au devenit mai credibile față de Serviciul asistență telefonică și solicită mai intens informații despre situația în domeniul reformei de dezinstituționalizare, suport în vederea accesării unor servicii în comunitate și raportează unele cazuri de violență și agresivitate manifestate de personalul angajat față de beneficiarii instituțiilor. Persoanele cu dizabilități din comunitate apelează Serviciul de asistență telefonică  pentru a obține informații despre instituțiile unde trebuie să se adreseze în caz de încălcare a unor anumite drepturi sau pentru a se informa despre dreptul lor de a beneficia de servicii publice în egală măsură cu ceilalți membri ai comunității.

Anul trecut la Serviciul asistență telefonică 080010808 au parvenit 1500 apeluri. Dintre acestea, 1104 au constituit apelurile persoanelor cu dizabilități care trăiesc în instituțiile rezidențiale și 396 apeluri din partea persoanelor cu dizabilități sau familiile acestora din comunitate. Serviciul asistență telefonică a fost dezvoltat în cadrul proiectului ”Promovarea şi monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale din instituţiile rezidenţiale cu profil psiho-neurologic” implementat de Asociaţia Keystone Moldova în parteneriat cu AOPD și EASPD din sursele financiare ale Uniunii Europene.