Serviciul social „Echipă mobilă” Căuşeni  a fost acreditat de către Consiliul Naţional de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, astfel fiindu-le recunoscută în mod oficial capacitatea funcţională, organizaţională şi administrativă de a presta servicii sociale în corespundere cu legislaţia şi standardele de calitate. În rezultatul evaluării calităţii Serviciului s-a constatat că prestatorul a acumulat 97,19% de conformitate cu standardele minime de calitate.

Echipa mobilă Căuşeni prestează servicii pentru 25 persoane cu dizabilităţi severe, dintre care 18 copii şi 7 adulţi. Beneficiarii Serviciului locuiesc în 12 comunităţi ale raionului Căuşeni, fiind acoperite 44% din localităţile raionului. Din momentul creării (aprilie 2017), Echipa mobilă Căușeni a facilitat accesul pentru 9 persoane cu dizabilități la servicii şi prestaţii sociale; a facilitat incluziunea educaţională pentru 3 copii;  a contribuit la optimizarea și armonizarea relațiilor dintre beneficiari, familiile acestora și comunitate în 25 familii; a oferit suport pentru dezvoltarea unui grup de auto-reprezentanți formați din 12 tineri cu dizabilități; a asigurat asistența medicală pentru 16 beneficiari şi a oferit suport informaţional privind metodele de îngrijire la domiciliu a persoanelor cu dizabilităţi; a acordat asistenţă kinetoterapeutică pentru 19 beneficiari; a facilitat accesul la servicii medicale pentru 18 beneficiari ai Serviciului; a facilitat accesul la mijloacele asistive pentru 6 beneficiari ai Serviciului.

Serviciul social „Echipă mobilă” Căuşeni a fost creat în cadrul Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilități pentru susținerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului” implementat de Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Centrul de Reabilitare şi Consultanţă „OSORC”, finanțat de UE și cofinanțat de IM Swedish Development Partner.