Instruirea angajaților, schimbul de experiență cu colegii de la instituțiile omoloage din țările UE, realizarea unor studii de impact și a altor evaluări – sunt doar câteva dintre rezultatele Proiectului Twinning „Consolidarea capacităților Băncii Naționale a Moldovei în domeniul reglementării și supravegherii bancare, în contextul cerințelor Uniunii Europene”.

Cu o durată de doi ani, proiectul a fost implementat de Banca Națională a României (BNR) și „De Nederlandsche Bank” (DNB), iar evenimentul de închidere oficială a reunit funcționari de rang înalt, ambasadori ai Uniunii Europene, reprezentanți ai BNM, BNR și DNB, comunitatea bancară și experți.

Potrivit informațiilor prezentate de echipa proiectului, în cele 24 de luni de asistență tehnică au fost desfășurate 56 de activități care au implicat 48 de experți ai BNR și ai DNB, 665 de zile lucrătoare și 106 misiuni efectuate în Republica Moldova. Per total, la aceste activități au participat 50 de experți ai BNM, 11 bănci și peste 100 de reprezentanți ai sectorului bancar.

Rezultatul principal al proiectului este, totuși, noua lege bancară și cele 21 de regulamente prudențiale, care au fost elaborate în cei doi ani. Odată adoptat și realizat, acest nou cadru juridic prudențial bancar va permite Băncii Naționale a Moldovei să aplice o supraveghere bazată pe riscuri în cazul băncilor.

Deși beneficiarii direcți ai proiectului sunt BNM și băncile din Republica Moldova, beneficiarii finali sunt toți cetățenii, care se vor bucura de un sistem bancar viabil, stabil și solid. De asemenea, stabilirea unui nou cadru legal, în conformitate cu cel aplicabil în țările europene, va îmbunătăți imaginea sistemului bancar din țara noastră și va contribui la atragerea de noi investitori.