Reprezentanți ai instituțiilor-cheie în asigurarea respectării drepturilor omului, organizații ale societății civile și asociații care reprezintă grupurile minoritare au participat la conferința dedicată aniversării a 10 ani de la adoptarea Legii cu privire la asigurarea egalității. Evenimentul a avut scopul de a trece în revistă cele mai mari realizări care au fost posibile în baza acestei legi, provocările pe care le întâmpină instituțiile relevante în procesul de aplicare, dar și propuneri de modificare pentru ca aceasta să corespundă necesităților curente ale societății.

În cadrul evenimentului, au fost prezentate rezultatele Studiului privind percepțiile și atitudinile față de egalitate, care se desfășoară o dată la trei ani, începând cu anul 2015. Studiul a fost desfășurat cu sprijinul proiectului Consiliului Europei. Datele studiului demonstrează că discriminarea este pe locul zece în rândul celor mai importante probleme cu care se confruntă la moment Republica Moldova. În topul primelor trei fiind: 1) pensiile și salariile mici, 2) creșterea prețurilor și 3) nivelul înalt al corupției.

Studiul menționat a măsurat atitudinile și percepțiile populației față de diferite persoane și grupuri vulnerabile. Conform datelor sondajului, 64% dintre respondenți ar exclude din Republica Moldova persoanele LGBT+, iar 60% dintre respondenți ar exclude persoanele de etnie romă. La polul opus, grupurile cel mai puțin marginalizate sunt cele care nu vorbesc limba de stat și persoanele de etnie rusă.

Președintele și membrii Consiliului pentru prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității (Consiliul pentru Egalitate) au prezentat Raportul general privind situația în domeniul prevenirii și combaterii discriminării în Republica Moldova în anul 2021, constatând o creștere a numărului de plângeri depuse la Consiliul pentru Egalitate. Câmpul muncii este domeniul căruia îi revine aproape o pătrime din totalul deciziilor emise în 2021, iar discriminarea în acces la bunuri și servicii disponibile publicului atinge 18% din totalul deciziilor de constatare emise de către Consiliu.

„În 10 ani de la intrarea în vigoare a Legii cu privire la asigurarea egalității, Consiliul pentru Egalitate care a fost creat în baza acestei legi, a devenit o voce unică și distinctă a drepturilor omului, o voce care a devenit cunoscută și auzită nu doar în Republica Moldova, dar și în lumea Consiliului Europei. Consiliul pentru Egalitate a contribuit la îmbunătățirea vieților a sute de mii de oameni prin jurisprudența sa de 1800 cazuri și opinii emise pe marginea a aproximativ 300 de legi, proiecte de legi și regulamente. Legea cu privire la asigurarea egalității funcționează și face Moldova un loc mai bun și mai egal.”

a declarat Președintele Consiliului pentru Egalitate, Ian Feldman.

Acest eveniment a fost organizat în colaborare de către Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității în cadrul proiectului național „Consolidarea capacităților actorilor din sectorul justiției pentru realizarea actului de justiție în conformitate cu standardele europene, pentru combaterea discriminării în Republica Moldova”, cofinanțat de Uniunea Europeană și de Consiliul Europei în cadrul Parteneriatului pentru Buna Guvernare II (2019 – 2022).