În cadrul proiectului UE ”Implicarea societăţii civile în îmbunătăţirea politicilor și promovarea modelelor eficiente de dezvoltare rurală”, în septembrie-octombrie au fost desfășurate mai multe activităţi pe dimensiunea Reţelei Naţionale pentru dezvoltare Rurală (RNDR), care s-au bucurat de o largă participare din partea experţilor, implementatorilor, producătorilor agricoli și a reprezentanţilor autorităţilor abilitate ale statului.

„Politica de subvenţionare pentru agricultură și dezvoltare rurală” a fost abordată în cadrul celei ședinţei a Grupului Tematic de Lucru (GTL) al Reţelei Naţionale pentru dezvoltare Rurală (RNDR), pe 23 septembrie curent, în regim online, pe platforma ZOOM. La această reuniune au fost discutate astfel de subiecte ca inechitatea în alocarea resurselor din fondul de  subvenţionare pe sectoarele agricole și de dezvoltarea rurală, grupele defavorizate de beneficiari și altele. Concomitent au fost recomandate soluţii și mecanisme pentru depășirea acestor constrângeri.
La a doua ședinţă a Grupului Tematic de Lucru al Reţelei Naţionale pentru Dezvoltare Rurală, pe 25 septembrie curent, au fost abordate problemele dedicate domeniului „Dezvoltarea infrastructurii regionale de marketing – centre de logistică pentru producţia agricolă (licitaţii agricole)”.
Activităţile au continuate cu o altă ședinţă a GTL pe 27 septembrie curent, la care au fost abordate subiecte ce ţin de politici de stimulare a cooperării agricultorilor în marketing și prelucrare la scară mică. În cadrul ședinţei s-a menţionat că procesele de lansare și dezvoltare a cooperativelor de marketing și de procesare la scară mică se pot caracteriza prin anumite limitări și constrângeri.
La subiectele abordate s-au pronunţat exhaustiv responsabilii de domeniu și experţii implicaţi recomandările înaintate urmând să fie dicutate la ședinţa Consiliului Naţional al RNDR.
Un alt eveniment distinct s-a consumat pe 30 octombrie curent, când a avut loc ședinţa Consiliului Naţional al Reţelei Naţionale pentru dezvoltare Rurală, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate recomandările înaintate la ședinţele anterioare ale GTL.
În această perioadă este de remarcat și activităţile ce ţin de implementarea abordării LEADER în cadrul proiectului, prin selectarea și abilitarea a 12 Grupuri de Acţiune Locală, care ca urmare au lansat competiţii locale pentru a identifica proiecte teritoriale. Începând cu luna decembrie se va purcede la monitorizarea și mediatizarea activităţilor desfășurate în cadrul proiectelor locale, inclusiv prin vizite în teritoriu și realizarea de materiale informaţionale corespunzătoare.
Un alt eveniment important ce a avut loc în perioada de referinţă este aderarea Reţelei Naţionale de Dezvoltarea Rurală la reţeaua Europeană PREPARE în calitate de membru deplin.