Satul Feștelița, cu suportul financiar al Uniunii Europene și co-finanțarea de la Agenția pentru Eficiență Energetică (Moldova), a inițiat procesul de producere a energiei electrice proprii din surse regenerabile, scopul fiind reducerea dependenței locale de sursele energetice național importate, a emisiilor de CO2 în atmosferă, dar și a costului facturilor de energie electrică la instituțiile publice din localitate.

Prima sursă, care generează energie electrică, este parcul fotovoltaic, deja funcțional și unicul din Republica Moldova, aflat în gestiunea unei administraţii publice locale. A fost construit pe un teren, anterior gunoiește neautorizată, lichidată de însăși locuitorii satului. Acesta se întinde pe o suprafață de 1ha unde sunt montate 1000 panouri PV de 400 W fiecare, cu posibilitate de extindere. Producția de energie preconizată pentru instalația fotovoltaică de 312 kW este de cca 341 262 kWh/an curent alternativ.

Altă sursă furnizoare de curent electric în satul Feștelița reprezintă sistemul de panouri fotovoltaice on-grid, instalate la trei instituții publice locale: gimnaziul “Vasile Moga”, grădinița de copii “Voinicel” și primăria Feștelița, cu o putere totală de 38 kW, iar produsul de electricitate estimat, fiind de cca 47 678 kWh/an.

Parcul fotovoltaic, cât și panourile ongrid instalate la Feștelița se alimentează cu energia radiaţiei solare, deoarece lumina solară poate fi convertită direct în electricitate. Ambele sisteme fotovoltaice sunt racordate la rețeaua de energie electrică și au posibilitatea de a furniza energie în rețea.
În cazul parcului fotovoltaic, livrarea contra cost a energiei în reţeaua furnizorului național, va aduce un profit substanțial bugetului local. Estimativ, min. 615 mii lei, bani necesari satului pentru soluționarea altor probleme comunitare stringente.
Curentul produs de panourile fotovoltaice on-gride este consumat direct de cele trei instituții publice și va acoperi circa 90 % din necesitatea lor, iar în cazul unui surplus de curent electric generat, acesta este furnizat în rețeaua centrală și poate fi vândut sau compensat de furnizorul de bază în facturile ulterioare, astfel reducând valoarea lor cu cca 98 mii lei/an economii în bugetul local.
Aceste sisteme de instalații vor contribui și la reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă cu cca 150 tone pe an, un obiectiv esențial al proiectului și al localității.
Pentru o vizibilitate mai clară a rezultatelor și beneficiilor obținute în urma utilizării acestor echipamente moderne producătoare de energie electrică din surse regenerabile, este important să monitorizăm constant tot procesul. Cu acest scop, s-a creat în incinta primăriei Centrul de Excelență în Eficiență Energetică, dotat cu echipament performant de monitorizare, care înregistrează și afișează pe un ecran toate datele cu referire la performanța instalațiilor, produsul de energie final, consum, economii și beneficii de mediu.
Orice locuitor al satului sau alte persoane, interesate de experiența localității Feștelița în domeniul eficienței energetice, pot consulta aceste date de monitorizare.

Aceste două tipuri de sisteme fotovoltaice, instalate la Feștelița, sunt parte a proiectului “Crearea centrului de excelenţă prin pilotarea tehnologiilor de eficienţă energetică şi a surselor demonstrative de energie regenerabilă în satul Feşteliţa”, susținut financiar de Uniunea Europeană prin intermediul programului UE ,,Convenţia Primarilor – Proiecte Demonstraţionale”(CoM-DeP).

Utilizarea acestora a pus bazele unei securități temeinice de alimentare cu energie a localității și generarea venitului în bugetul local din surse regenerabile, a contribuit la micșorarea poluării mediului ambiant și prevenirea schimbărilor climatice, dar și la îmbunătățirea condițiilor de viață, studii, lucru a locuitorilor comunității.