Evenimentul „Spre o Transformare Verde a Republicii Moldova” din cadrul Săptămânii Verzi Europene 2022 în Moldova a avut loc pe 03 iunie 2022.

Din 2019, Ministerul Mediului al Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ministerul Economiei, în parteneriat cu EU4Environment și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, au desfășurat trei campanii naționale în cadrul Săptămânii Verzi a UE 2019, 2020 și 2021 (https://eu4moldova.eu/ eu-green-week-2021/).

Anul 2022 a fost dedicat Pactului Verde European, noua strategie de creștere a Uniunii Europene, care urmărește să facă economia UE eficientă din punct de vedere al resurselor și durabilă, cu un accent special pe economia circulară, poluare zero și biodiversitate.

Evenimentul EU4Environment și-a propus să arate modul în care Programul contribuie la ambiția UE pentru o poluare zero și mediu curat, conservarea biodiversității și promovarea economiei circulare în Republica Moldova. Aceasta:

  • a analizat progresul în abordarea provocărilor de mediu în Republica Moldova și regiunea Parteneriatului estic;
  • a discutat modalitățile de abordare a provocărilor rămase, inclusiv etichetarea ecologică și promovarea ecoinovației, RECP și achizițiile publice ecologice;
  • creșterea gradului de conștientizare privind conservarea biodiversității, ariile protejate și managementul pădurilor;
  • experiență comună privind monitorizarea progresului către o economie verde.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerelor Mediului, Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, Ministerului Economiei și ai altor ministere de resort, după caz, din Republica Moldova și a invitat reprezentanți ai țărilor Parteneriatului Estic, reprezentanți ai societății civile, comunitatea academică și de afaceri. La întâlnire s-au alăturat și reprezentanții Comisiei Europene, ai delegațiilor UE și ai partenerilor de implementare EU4Environment (OCDE, UNECE, UNEP, UNIDO și Băncii Mondiale).

Evenimentul a fost difuzat pe platforma digitala Privesc.eu, link: