Uniunea Europeană a lansat un nou proiect de asistenţă tehnică în Republica Moldova intitulat „Sprijinirea Guvernului Republicii Moldova în identificarea şi pregătirea proiectelor legate de implementarea Acordului de Asociere”.

Obiectivul proiectului vizează consolidarea capacităţii autorităţilor naţionale de a planifica, pregăti şi gestiona proiecte de investiţii publice, finanţate atât la nivel naţional, cât şi extern. O atenţie deosebită va fi acordată investiţiilor capitale care sprijină implementarea Acordului de Asociere UE-Moldova. Principalul beneficiar al proiectului este Ministerul Finanţelor. Asistenţa va fi extinsă şi pentru ministerele de resort şi municipalităţi.

Proiectul are 4 mari componente după cum urmează:

  1. Consolidarea sistemului naţional de coordonare a asistenţei externe;
  2. Consolidarea capacităţii autorităţii naţionale de asistenţă externă;
  3. Consolidarea capacităţilor ministerelor de resort în gestionarea şi implementarea proiectelor finanţate din surse externe;
  4. Pregătirea unui set de proiecte de înaltă calitate şi viabile din punct de vedere financiar.

Data de început a proiectului a fost 1 septembrie, 2020, iar perioada de implementare a acestuia va fi pentru 5 ani. Faza de incipientă a proiectului a fost de 3 luni, septembrie-noiembrie 2020, care s-a încheiat cu expedierea raportului initial al proiectului către beneficiari. Faza de implementare a proiectului a început în luna decembrie.