În lunile iunie și iulie 2021, în cadrul proiectului Twinning “Sprijin suplimentar pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranţa alimentară” au fost implementate 12 misiuni ale experţilor în format on-line și cu prezenţă fizică, cu participarea a 26 de experţi internaţionali din Austria, Polonia și Lituania. Astfel, în cooperare cu beneficiarii au fost obţinute o serie de rezultate tangibile.

Pentru a sprijini în continuare Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) în elaborarea viitoarei Strategii Naționale pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (SNADR 2030), experții din cadrul proiectului Twinning din Austria și Polonia au lucrat la viitoarea structură de intervenție a SNADR, care constituie în mare parte matricea diferitelor programe și măsuri menite să asigure implementarea cu succes a SNADR în viitor. Astfel, a fost confirmat caracterul complet și legăturile reciproce dintre programele și măsurile incluse în SNADR. De asemenea, a fost împărtășită și confirmată importanța integrării programelor și măsurilor existente în cadrul obiectivelor SNADR.

Împreună cu o altă echipă, proiectul Twinning a continuat evaluarea ex-ante a SNADR 2030, partea 2. Au fost studiate măsurile existente, programele sectoriale pregătite și planificate, programul RD, LEADER, plățile directe etc., în ceea ce privește consecvența și impactul potențial asupra agriculturii și dezvoltării rurale în Republica Moldova. Documentele au fost verificate în ceea ce privește conformitatea cu orientările UE pentru evaluare și răspunsul la întrebările de evaluare. Rezultatul îl constituie raportul de evaluare ex ante completat care conține în prezent două etape ale evaluării ex ante, inclusiv informații colectate, concluzii și recomandări.

Împreună cu experții Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA), a fost revizuit procesul de depunere a dosarelor pentru cererile de prime pentru animale, fiind înaintate recomandări. Au fost examinate detaliat 4 dosare care au fost discutate cu experții AIPA. Cel mai important, a fost revizuit și comentat viitorul proces electronic de depunere a dosarelor pentru primele pentru animale. Au fost înaintate recomandări privind evoluțiile viitoare în ceea ce privește primele pentru animale.

Deși pare a fi o etapă foarte timpurie pentru punerea în aplicare a plăților în funcție de suprafață, experții din cadrul proiectului Twinning au lucrat asupra acestui subiect, în special pe marginea unei foi de parcurs aferente unui Sistem Integrat De Administrare Și Control (SIAC). Astfel, a fost analizată situația curentă în ceea ce privește SIAC în Republica Moldova și au fost realizate interviuri cu potențialele părți interesate. A fost elaborat un proiect al foii de parcurs SIAC.

A fost organizat un atelier de lucru cu tematica „Implementarea standardelor de calitate în domeniul comercializării cărnii de pasăre, ouălor și a controlului oficial” în cadrul căruia au fost instruiți 38 de reprezentanți ai MADRM, ANSA, subdiviziunilor teritoriale și operatori implicați din sectorul alimentar (OSA). A fost împărtășită experiența lituaniană și a fost asigurată organizarea controlului oficial în domeniul standardelor de comercializare a cărnii de pasăre și a ouălor. Exercițiul de simulare a controlului oficial în conformitate cu cerințele comunitare veterinare, sanitare, igienă, siguranța alimentelor și de calitate a fost efectuat împreună cu personalul ANSA în cadrul unei hale de producere a înghețatei, selectate pentru acest scop. Au fost organizate două cursuri de formare privind punerea în aplicare a Regulamentului UE referitor la controlul oficial al produselor compuse, cu participarea a 53 de reprezentanți din cadrul ANSA și a operatorilor implicați din sectorul alimentar. Au fost efectuate exerciții de simularea controlului oficial în cadrul centrelor de ambalare a ouălor, abatoarelor și instalațiilor de prelucrare a cărnii de pasăre și 3 ferme producătoare de găini ouătoare și pui de carne.

A fost desfășurată o sesiune de instruire pentru funcţionarii ANSA și reprezentanţi ai subdiviziunilor teritoriale privind controlul sănătăţii și bunăstării animale în fermele de pui de carne și găini ouătoare, fiind înaintate recomandări pentru îmbunătăţirea controlului oficial.

De asemenea, au fost organizate instruiri cu privire la monitorizarea reziduurilor și procedurile de eșantionare pentru controlul oficial. Inspectorii ANSA implicați în controlul reziduurilor la nivel central, local, precum și cei care se ocupă de controlul importurilor, au participat la două cursuri de formare.

Mai multe detalii despre proiectul Twinning sunt oferite pe pagina de Facebook a proiectului:

https://www.facebook.com/organicisgood