Sistemul de executare a hotărîrilor judecătorești în materie civilă și administrativă din Republica Moldova va marca în curînd 10 ani de la tranziţia la modelul privat de executare silită.

Actualmente, Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova și Uniunea Naţională a Executorilor Judecătorești depun eforturi comune pentru a îmbunătăţi evaluarea performanţelor acestui sistem, a moderniza gestionarea dosarelor și a crește eficienţa și calitatea serviciilor de executare silită.

În acest context, o echipă formată din experţi ai Comisiei Europene pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) și ai Uniunii Internaţionale a Executorilor Judecătorești (UIHJ), au desfășurat în data de 2-3 martie 2020 misiunea de asistenţă pentru dezvoltarea în continuare a sistemului de executare a hotărîrilor judecătorești în materie civilă și administrativă în Republica Moldova. Vizita a inclus o masă rotundă dedicată recomandărilor CEPEJ și bunelor practici europene cu privire la metodologia de evaluare a performanţelor executorilor judecătorești, indicatorii de eficienţă și calitate, instrumentele de management a timpului, etc. Pe 3 martie a avut loc atelierul de lucru dedicat noilor tehnologii și instrumente electronice disponibile sistemului de executare, în cadrul căruia au fost abordate aspecte precum sistemele integrate de gestionare a dosarelor și registrele documentelor executorii, dar și platformele on-line de licitare a bunurilor sechestrate.

Această activitate este implementată în cadrul proiectului comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Susţinere pentru consolidarea în continuare a eficienţei și calităţii sistemului judiciar din Republica Moldova”, ca parte a programului CE / UE Parteneriat pentru Buna Guvernare pentru ţările Parteneriatului Estic 20192020 (PBGII). Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană și Consiliul Europei, și implementat de Consiliul Europei.