Atelier național, 23 aprilie 2021: cât de eficient se aplică procedura de Evaluare Strategică de Mediu în Moldova? Situația curentă și perspectivele în domeniu au fost prezentate în cadrul celui de al doilea Atelier de informare privind aplicarea Evaluării Strategice de Mediu (ESM) în Republica Moldova, organizat în cadrul EU4Environment.

Obiectivele principale ale atelierului au inclus promovarea aplicării ESM în Republica Moldova în conformitate cu cerințele Protocolului cu privire la ESM al CEE-ONU, Directiva ESM a UE și legislația națională cu privire la ESM; susținerea autorităților naționale prin sporirea gradului de informare despre beneficiile ESM, inclusiv în calitate de instrument pentru a face inițiativele de redresare economică post-Covid-19 verzi și durabile; facilitarea implicării părților interesate cheie în procesul de perfecționare a sistemului ESM național al Republicii Moldova; și evaluarea experienței și capacității deja existente pentru aplicarea ESM în Republica Moldova, precum și a necesităților în acest domeniu.
Acest atelier a fost al doilea eveniment organizat de CEE ONU în Moldova în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în cadrul componentei EU4Environment privind ESM și EIM în context transfrontalier, pentru promovarea aplicării ESM în conformitate cu legislația națională și susținerea autorităților naționale relevante prin sporirea gradului de sensibilizare despre beneficiile ESM, procedurile și rolurile relevante și responsabilitățile în implementarea procedurilor ESM.
La eveniment au participat: Dl Gintautas BARANAUSKAS, Secretar I, Șef Adjunct, Secția Operațiuni, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, Dl Leonid KALASHNYK, Ofițer în Afaceri de Mediu, Managerul Proiectului EU4Environment la CEE ONU, reprezentanți de la MADRM, Agenția de Mediu, Ministerul Economiei și Infrastructurii, alte ministere și agenții guvernamentale, sectorul academic și asociații obștești de mediu (AO EcoContact, Centrul Național de Mediu).