Pe parcursul lunilor martie – mai 2021, 9 misiuni organizate la distanță ale experților au fost realizate, cu participarea a 20 de experți internaționali din Austria, Polonia și Lituania, implementând activitățile pe parcursul a 98 de zile lucrătoare. Astfel, în cooperare cu beneficiarii, s-au obținut următoarele rezultate:

În cooperare cu MADRM, accentul principal a fost pus pe suportul și ghidarea privind elaborarea Strategiei naționale de Dezvoltare Agricolă și Rurală (NARDS 2030). În acest scop, a fost elaborat documentul de definire a domeniului de aplicare pentru evaluarea strategică de mediu și s a convenit cu privire la indicatorii pentru aspectele de mediu. În ceea ce privește elaborarea strategiei NARDS 2030 (strategie și program), MADRM a optat pentru abordarea națională, bazată pe legislația locală. Au fost analizate programele sectoriale, documentele tematice ale grupurilor de lucru, NARDS 2014-2020 și raportul de evaluare, regulamentul privind acordarea plăților directe pe cap de animal. A fost elaborată prima parte a raportului de evaluare ex-ante.
Cu suportul experților Twinning pe termen scurt, cererile pentru acordarea primelor pentru animale a fost procesată. Schema de acordare a primelor pentru animale a fost deja lansată și AIPA a început să primească cererile. A fost elaborat și discutat un proiect pentru o viitoare abordare electronică.
În același timp, patru scenarii privind implementarea plăților pe suprafață au fost elaborate de AIPA și experții pe termen scurt din cadrul Proiectului Twinning, inclusiv un instrument de calcul bazat pe Excel și recomandări pentru pașii următori.

Experții Twinning din Lituania în cooperare cu MADRM și ANSA au analizat 10 standarde de calitate și comercializare ale UE (pentru ouă, păsări de curte, miere, carne de vită, carne de porc, lapte deshidratat): 9 din 10 standarde naționale au fost ajustate la acquis-ul comunitar al UE. Clasificarea cărnii de pasăre în două clase și implementarea controlului suplimentar al apei în unități nu au fost transpuse. Pentru a pune în aplicare recomandările furnizate de experți, MADRM a modificat două acte legislative naționale care stabilesc cerințele de comercializare pentru carnea de pasăre și ouă. Atelierul de lucru privind implementarea standardelor de calitate pentru comercializarea cărnii de pasăre și ouă a fost organizat de experți din Lituania, MADRM și ANSA pentru abatoare și unitățile de prelucrare a cărnii de pasăre, centrele de ambalare a ouălor. Atelierul de lucru menționat, a fost axat pe standardele de calitate privind comercializarea acestea fiind importante pentru drepturile consumatorilor de a alege produsele în funcție de nevoile lor.
În perioada de timp enunțată au fost revizuite procedurile oficiale de control și listele de control referitoare la sănătatea și bunăstarea animalelor pentru puii de carne și găinile ouătoare. În general, controlul oficial este în conformitate cu cerințele UE, cu toate acestea, biosecuritatea este unul dintre instrumentele esențiale de prevenire și trebuie implementat în cadrul fermelor.
Doar unitățile de origine animală enumerate sunt autorizate să exporte produse către UE. În general, experții au afirmat că legislația Republicii Moldova este conformă cu prevederile reglementărilor UE privind aprobarea unităților.
Comunicarea strânsă și colaborarea dintre operatorii din sectorul alimentar, ferme și autoritățile competente este cea mai bună modalitate de a atinge obiectivele cu succes.
Proiectul Twinning finanțat de UE „Sprijin continuu pentru agricultură, dezvoltare rurală și siguranță alimentară în Republica Moldova”, cu un buget total de 2 milioane EUR, si-a început activitatea oficial la 1 septembrie 2020.

Proiectul de 2 ani este implementat de consorțiul Agrarmarkt Austria (AMA), ca partener principal împreună cu Agenția pentru Restructurarea și Modernizarea Agriculturii (ARMA) din Polonia și Serviciul Alimentar și Veterinar de Stat (SFVS) din Lituania.
Acest proiect Twinning își propune să consolideze capacitățile instituționale ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MARDE), Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) și Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) în proiectarea și implementarea politicii aferentă agriculturii durabile, dezvoltării rurale și siguranței alimentelor, în conformitate cu legislația UE și cu cele mai bune practici.