Două tabere fotografice au fost organizate la Ungheni și Cahul „Egalitatea în obiectiv”, cu accent pe exerciții fotografice și instruiri privind egalitatea de gen.

Instruirile a fost prestate de experți naționali și internaționali și au presupus vizite în diverse localități și sesiuni fotografice și de comunicare cu femeile și bărbații din regiune, dar și sesiuni privind egalitatea de gen, reprezentare pozitivă în media și drepturile omului.

Tabăra a avut scopul de a încuraja tinerii/tinerele să devină promotorii egalității de gen și ai drepturilor omului în societate, prin intermediul artei fotografice, oferindu-le posibilitatea de a cunoaște și de a experimenta tehnici de creare a portretelor, istoriilor foto și a expozițiilor fotografice.

La finalul proiectului, va avea loc o expoziție fotografică de grup în centrul orașului Ungheni, după care fiecare participant va organiza o expoziție de autor în propria sa localitate. Tabăra este organizată de Asociația Media-Guard, în parteneriat cu Ziarul de Gardă, și face parte din Proiectul EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.