În contextul patrimoniului cultural moldav, luna august a venit cu o premieră așteptată și necesară pentru piața de restaurare națională, și anume cu un atelier de lucru dedicat „Tehnicilor tradiționale de construcție moldovenești” desfășurat de proiectul Twinning „Suport pentru promovarea patrimoniului cultural, prin păstrarea și protecția acestuia” finanțat de către UE.

Atelierul, care a însumat 5 zile de activitate (20 – 25 August 2018) s-a desfășurat la Butuceni (Orheiul Vechi) și a fost destinat pentru 20 studenți din școlile profesional tehnice atît din Chișinău, cît și din Orhei, avînd drept obiectiv primar familiarizarea tinerilor – viitori specialiști – cu tehnicile de construcție tradiționale.

Evenimentul a fost structurat în 2 componente: lecții teoretice și practice.  Reprezentanții Institutului Național al Patrimoniului Cultural și ai Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală, cadrele didactice a școlilor profesional tehnice au susținut prelegeri cu referire la caracteristicile tehnice ale arhitecturii tradiționale.  Cu referire la partea practică, studenții, asistați de formatori și meșteșugarii locali, au învățat și au aplicat tehnici pentru (1) restaurarea ferestrelor și ușilor, (2) realizarea zidăriei cu chirpici din lut și paie, (3) realizarea tencuielilor tradiționale, (4) acoperișurilor din șindrilă și/sau stuf. Mai mult ca atît, participanții au avut ocazia să urmărească cum se desfășoară o „clacă” tradițional moldovenească.

În cadrul ceremoniei oficiale de închidere, Secretarul de Stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al RM, Andrei Chistol, precum și Excelența Sa, Valeria Biagiotti, Ambasadoarea Extraordinară şi Plenipotenţiară a Republicii Italiene în Republica Moldova, au înmînat elevilor certificate de participare, dorindu-le să  aprecieze valorile și tradițiile naționale care, de fapt și reprezintă elemente unice, distinctive ale identității unui popor.