Organizația Terre des hommes Moldova a lansat în octombrie curent Concursul de Granturi pentru proiecte mici „Transpunerea drepturilor în practică”, în cadrul căruia urmează să fie acordate cel puțin 10 granturi pentru inițiative incluzive, suma totală disponibilă fiind de 50 000 de EUR. Scopul programului de granturi vizează, printre altele, susținerea inițiativelor locale axate pe respectarea drepturilor omului, consolidarea coeziunii sociale și a toleranței, o mai bună înțelegere a diversității, nondiscriminării și a comunicării interculturale.

Aplicanții eligibili sunt organizațiile societății civile din cele 20 de comunități partenere din cadrul proiectului „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din Republica Moldova”, implementat de Tdh Moldova în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale și cu suportul financiar al Uniunii Europene.

În acest context, la 30 octombrie a.c., Tdh Moldova a desfășurat o sesiune de informare pentru organizațiile care și-au exprimat interesul să aplice la programul de granturi. Participanții la sesiune au beneficiat de o prezentare amplă a concursului de granturi, de o ședință de informare despre realizarea bugetelor și de un atelier practic de elaborare a proiectelor pas cu pas. Trainerii Tdh au venit cu recomandarea:Proiectele cu idei noi au sorți mai mari de izbândă. Analizați proiectele anterioare din comunitate, vedeți ce n-a mers bine, care sunt lecțiile de reținut și tineți cont de ele.”

În final, participanții s-au declarat mulțumiți că și-au elucidat dilemele cu care au venit. „Inițial nici nu știam ce nu știu, n-am prea participat până acum la proiectele școlii, însă acum sunt sigură că aș putea scrie o propunere de proiect. Materialele sunt foarte bune, formatorii au fost foarte expliciți și competenți, ne-au clarificat și ne-au răspuns la toate întrebările care ne frământau”, spune Sevastina Boișteanu, profesoară din s. Zârnești, raionul Cahul.