Pe 21 iulie 2022, proiectul „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” (Proiectul EUnlocking), finanțat de Uniunea Europeană, a găzduit evenimentul de totalizare a activităților. Conferința de încheiere a servit o bună oportunitate de a prezenta rezultatele proiectului, istoriile tinerilor antreprenori sociali care și-au lansat afaceri sociale cu sprijinul UE, precum și de a aborda perspectivele de dezvoltare a antreprenoriatului social în Republica Moldova și Ucraina.

Pe parcursul a doi ani și jumătate, proiectul EUnlocking a sprijinit 13 tineri să își lanseze propriile întreprinderi sociale, care au creat noi locuri de muncă, inclusiv pentru persoanele vulnerabile și au contribuit la rezolvarea problemelor comunității. În plus, au fost desfășurate patru campanii de sensibilizare și activități de comunicare privind antreprenoriatul social și impactul pozitiv al acestuia asupra societății. Ulterior, antreprenoriatul social a devenit o tendință răspândită în cele două țări vizate.

Pe parcursul implementării proiectului, în perioada februarie 2020 – iulie 2022, echipa proiectului a încurajat potențialul antreprenorial social al tinerilor din Republica Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem pentru întreprinderile sociale, precum și prin sprijinirea tinerilor antreprenori sociali pentru a dezvolta și implementa soluții inovatoare în vederea promovării incluziunii sociale și a sustenabilității mediului ambiant în ambele țări.

„Acest proiect este parte a unei inițiative mai vaste regionale, care demonstrează eforturile noastre pentru a crea și oferi oportunități și o voce mai puternică tinerilor în țările din parteneriatul estic. Am avut parte de o perioadă plină de provocări, proiectul a început doar cu câteva luni înainte de pandemie, cu toate restricțiile care au fost impuse. Toate aceste restricții au fost niște provocări și pentru tinerii din cadrul acestui proiect, care au trebuit să se adapteze pentru a găsi modalități de conlucrare. Pandemia cauzată de Covid-19 a intensificat existența unor probleme precum: ocuparea și crearea locurilor de muncă decente pentru categoriile vulnerabile, care reprezintă priorități și pentru noi.”,

a declarat Jochen Schmidt, Direcția Generală Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, Comisia Europeană.

Adițional, proiectul a sprijinit tinerii în lansarea de start-up-uri sociale; a încurajat accesul la informații și schimbul de bune practici în domeniul antreprenoriatului social; a consolidat capacitățile tinerilor antreprenori sociali prin cursuri de formare online pe teme conexe, cum ar fi gestionarea afacerii, colectarea de fonduri, analiza de piață, managementul financiar, marketing și promovare etc. În plus, cele mai bune inițiative sociale de tip start-up, axate pe promovarea incluziunii sociale și a sustenabilității mediului ambiant, au beneficiat de finanțare și mentorat.

„Dezvoltarea antreprenoriatului social este foarte important pentru comunitățile locale, întrucât scopul lor principal este acela de a avea un impact social și de a crea oportunități și servicii pentru comunitatea în care trăiesc. Uniunea Europeană a oferit suport continuu întreprinderilor sociale și va continua să susțină acest sector prin dezvoltarea unor instrumente suplimentare care să ofere consultanță și sprijin întreprinderilor pentru a crește și a se dezvolta, de asemenea, vor fi lansate noi oportunități de finanțare pentru crearea de noi întreprinderi și dezvoltarea celor existente.”,

a menționat Aurica Butnari, Manager programe, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

Pentru a crea un impact durabil, proiectul EUnlocking a lansat recent 10 cursuri de formare online, cu sprijinul Uniunii Europene, pe diferite teme aferente antreprenoriatului social în ambele țări. Aceste cursuri vor fi disponibile și după încheierea proiectului.

În Republica Moldova, proiectul EUnlocking a contribuit la atragerea fondurilor guvernamentale pentru întreprinderile sociale din Moldova, concentrându-se pe crearea locurilor de muncă, în special pentru persoanele cu necesități speciale și alte grupuri defavorizate. Ulterior, persoanele vulnerabile au obținut acces la subvenții de stat început din 2021.

În Ucraina, parlamentul a confirmat că antreprenoriatul social va fi una din priorități, datorită eforturilor consecvente ale proiectului prin diverse campanii de advocacy.

Totodată, proiectul a înființat prima rețea regională de antreprenori sociali, în urma unei rezoluții la Forumul internațional de networking organizat la Kiev în perioada 27-28 ianuarie 2022. În total, 12 instituții de învățământ ucrainene au integrat în programele lor de învățământ diverse cursuri pe teme de antreprenoriat social. Eco-Hub-ul și cele 6 laboratoare au oferit sprijin și asistență pentru circa 2.500 de tineri din grupuri vulnerabile din Ucraina, care au fost livrate și în timpul războiului.

Conferința de închidere a găzduit reprezentanți ai Comisiei Europene din cadrul Direcției Generale Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și părți parteneri, inclusiv deputați, oficiali ai guvernului, ONG-uri, experți, jurnaliști și bloggeri, mentori de afaceri, precum și beneficiari ai proiectului – tineri antreprenori sociali din Moldova și Ucraina.

În pofida unui mediu operațional dificil din cauza pandemiei COVID-19 și a agresiunii Rusiei în Ucraina, implementarea proiectului, atât în Republica Moldova și Ucraina a fost realizată în măsura posibilităților, fiind obținute o serie de rezultate tangibile.

Unele dintre rezultatele obținute de partenerii din Republica Moldova pot fi vizionate în acest video: https://www.youtube.com/ watch?v=BZavi35o-To, în timp ce rezultatele obținute de partenerii din Ucraina sunt parțial disponibile la acest link: https://www. youtube.com/watch?v=07YxL_OwenI.

Proiectul „EU4Youth – Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina” a fost cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul programului EU4Youth. Proiectul EUnlocking a fost implementat de Gustav Stresemann Institute e.V. (GSI) (Germania) – organizația principală, Egalite International (Ucraina), AXA Management Consulting (Moldova), Asociația ECO-RAZENI (Moldova), Centrul Național de Asistență și Informare pentru ONG-uri din Moldova „CONTACT” (Moldova) și „Pro NGO! e.V” (Germania).