Începând din ianuarie 2021, Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară CDEC implementează proiectul ” Crearea unui centru de tineret în raionul Cantemir” care are ca scop susținerea și încurajarea creării unui centru de tineret în raionul Cantemir, prin care să stimuleze nivelul de implicare a tinerilor și tinerelor în dezvoltarea comunității. Scopul principal al planului strategic de acțiune este de a crește nivelul de conștientizare (în special în rândul tinerilor și tinerelor) cât și a reprezentanților Administrației publice Locale (APL) asupra importanței creării unui astfel de centru, care va reprezenta o platforma dar și un instrument pentru tinerii/ele din Cantemir unde își pot dezvolta diferite abilități.
Începând de la elaborarea unui plan strategic, mecanisme de monitorizare și evaluarea pentru centrul de tineret. Cum să dezvolte o colaborare cu autoritățile publice local, care va sport implicarea lor în procesele de dezvoltare locală, dar îi va și ajuta să includă centrul de tineret în planul de dezvoltare a raionului Cantemir. Tinerii vor fi capacitați în scrierea proiectelor, ca centrul să devină unul sustenabil dar și să acorde suport altor tineri din regiune.
Campania de advocacy a obținut suport în cadru proiectului ”Dezvoltarea capacităților societății civile” finanțat de către Uniunea Europeană li implementat de către ERIM (anterior IREX Europe)

Pentru implementarea campaniei au fost selectați/te 20 de participante/ ți în baza unui chestionar elaborat de echipa proiectului pentru a înțelege care este interesul tinerilor/tinerelor fată de dezvoltarea regiunii si crearea unui astfel de centru. Tinerii/le selectați/te au fost instruiți/te și informați/te despre tehnicile și instrumentele campaniei de advocacy, care la moment sunt și implicate/ți în implementarea activităților. Timp de 3 luni cu suportul experților în media și advocacy contractați de ERIM, organizația și cele 20 de tinere/tineri au beneficiat de expertiza lor în elaborarea si implementarea mai multor activități, flash mob, foto voice-uri, comunicate de presă, reportaje media șia 2 petiții către autoritățile publice locale din Cantemir în care sa cerut accesul la informații și stabilirea unor întrevederi. Consultările și întrevederile cu reprezentanții autorităților locale sunt un pas important în fortificarea colaborării dar și creșterea încrederii dintre acești doi actori, tineretul și autoritățile publice locale.
Prin urmare, la data de 5 martie, a avut loc întrevederea tinerilor/ tinerelor cu primarul orașului Cantemir, care și-a exprimat suportul în crearea unui centru de tineret in raion dar și deschiderea spre o colaborare pe viitor.

Acest proiect ajută tinerii/ele activiști/te din Cantemir să înțeleagă care sunt mecanismele oficiale prin care ei își pot exprima viziunea, părerea, și să se implice în soluționarea unei probleme locale contribuind la dezvoltarea de mai departe a comunității. Prin implementarea acestei campanii, organizația a contribuit la creșterea nivelului de participare a tinerelor și tinerilor în viața publică a comunității și în procesele de luarea a deciziilor.
Pe lângă cunoștințele și aptitudinile dezvoltate în elaborarea unei campanii de advocacy, tinerele și tinerii activiști sunt direct implicați în promovarea unui spațiu sigur pentru tinerele/tinerii din regiune unde ei/ele vor avea posibilitatea să petreacă timpul util dar și să beneficieze de diverse servicii: voluntariat, ghidare în carieră, implicare eficientă în procesele de luare a deciziilor la nivel local, abilitarea economică și activități de recreare.