Proiectul „Convenţia Primarilor – Est” în Moldova a desfășurat, la 27 octombrie 2020, un training on-line dedicat creșterii conștientizării privind participarea în Convenţia Primarilor.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, structurilor de sprijin la nivel naţional, reprezentanţi ai mai multor primării.
Instruirea a fost dedicată semnatarilor pasivi ai Convenţiei Primarilor în Moldova (CoM) şi potenţialilor semnatari.
După prezentarea exemplelor de succes și celor mai bune practici la nivel naţional (semnatari din R. Moldova) și regional (semnatari din Ucraina), prticipanţii au reconfirmat dorinţa de a reînnoi statul în cadrul Convenţiei Primarilor și a depune eforturi pentru elaborarea Planurilor locale de actiuni.
Conform datelor din septembrie 2020, sunt 17 semnatari ai Convenţiei Primarilor în Moldova care au statutul „suspendat”, inclusiv capitala Chișinău. Aceste municipalităţi, din diferite motive, nu au reușit să elaboreze sau să aprobe Planul de acţiune pentru energie durabilă în decurs de un an după aderarea la iniţiativa CoM. În mod automat, calitatea lor de membru la CoM a fost suspendată de sistem până în momentul în care își vor încărca SEAP / SECAP pe site-ul Convenţiei Primarilor.