În primăvara anului 2019, ca răspuns la cererea de oferte a programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, localitățile Camenca (malul stâng) și Sănătăuca (malul drept) au decis să aplice împreună, pentru a primi suport financiar pentru modernizarea terenurilor de sport din comunitățile lor. Din peste 150 de solicitanți, cererea de proiect, ce unește cele 2 localități Camenca și Sănătăuca, a fost selectată pentru finanțare.

O direcție importantă și principală în implementarea acestui proiect o reprezintă evenimentele sportive comune. De realizarea acestui proiect, se vor bucura și vor beneficia peste 3.000 de copii, 2.800 de bărbați și femei, 4.700 de pensionari, inclusiv 971 de persoane cu dizabilități vor putea folosi aceste terenuri sportive.

Reparația celor 3 terenuri de sport vor oferi condiții mai bune pentru activități sociale și culturale oamenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru. Aceste investiții vor contribui direct la susținerea și consolidarea încrederii între comunitățile Camenca și Sănătăuca.

Proiectul este durabil, vizează zeci de ani, inclusiv generațiile următoare ale comunității îl vor putea folosi.

De asemenea, proiectul își va continua funcționarea și dezvoltarea. Bani vor fi alocați din bugetul local pentru conservarea și reconstrucția terenurilor de sport și desfășurarea de evenimentelor cu caracter sportiv.

Ideea acestui proiect poate fi reprodusă pentru alte comunități.

Reconstrucția terenurilor de sport a fost realizată cu suportul Programului UE „Măsuri de Promovare a Încrederii”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de PNUD.