Pentru a oferi în continuare suport Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAFI) pentru viitoarea Strategie Națională pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (NARDS 2030), experții Twinning din Austria au lucrat la analiza potențialul impact al NARDS asupra mediului. Obiectivul final a fost finalizarea raportului interimar al capitolului Evaluării Strategice de Mediu (SEA), intitulat „Starea actuală a mediului”. În cele din urmă, consultările cu experți din diferite instituții relevante și proiectul elaborat vor sta la baza raportului final privind SEA.

LEADER în Moldova este un instrument structural suplimentar pentru implementarea strategiei agricole. Dezvoltarea strategiilor locale este o piatră de temelie pentru accelerarea acestui proces. În acest sens, experții Twinning, AIPA și Fondul de Solidaritate PL au muncit din greu în această perioadă pentru a dezvolta un cadru legal funcțional. Ultima misiune din decembrie a culminat cu finalizarea contribuției Twinning pe acest subiect. Prin urmare, consultările constante și revizuirea reglementărilor au contribuit la pregătirea Moldovei pentru lansarea LEADER. Proiectele implementate în acest cadru pot avansa dezvoltarea economică și pot sprijini sectorul antreprenorial din regiuni.

Auditul de acreditare în AIPA, conform Anexei I Regulamentul 907/2014, a fost continuat de către echipa de experți polonezi care a primit feedback de la beneficiari cu privire la Raportul de audit întocmit în octombrie. A fost elaborat un Plan de acțiune cu recomandări privind modul de abordare a deficiențelor instituționale. Acest lucru a oferit beneficiarului o foaie de parcurs solidă pe baza căreia progresul poate fi verificat în mod constant.

La începutul lunii noiembrie, o echipă de experți de la MAIA a participat în o vizită de studiu în Austria. Echipa a avut ocazia să se întâlnească cu experți din Ministerul Agriculturii, Regiunilor și Turismului Austriac. Au fost împărtășite și discutate metodele de planificare strategică, măsurile austriece de sprijin financiar pentru fermieri, programul de dezvoltare rurală austriac, măsurile de mediu austriece pentru agricultură, monitorizare, evaluare și management al datelor. De asemenea, experții Agenției de Plăți din Austria (AMA), care sunt și ei implicați în proiectul Twinning Agrifood în Moldova, au prezentat implementarea măsurilor de Dezvoltare Rurală și LEADER inclusiv monitorizarea acestora din punctul de vedere al unei Agenții de Plăți. Prin împărtășirea acestei experiențe și a bunelor practici, beneficiarii au fost inspirați și li s-a oferit idei potențiale despre cum să dezvolte instituțiile și să-și îmbunătățească eficiența muncii.

Ca urmare a două misiuni de audit DG Sante (Direcția Generală responsabilă de legislația UE în domeniile siguranței alimentare, siguranței produselor și sănătății publice), realizate in aprilie „Controalele privind sănătatea animalelor pentru producția de carne de pasăre, produsele din carne de pasăre și ouă” şi a celei din septembrie/octombrie „Reziduuri și contaminanți, inclusiv medicamente veterinare la animalele vii și produsele de origine animală”, o misiune de audit ulterioară a avut loc în luna noiembrie:

Al treilea audit DG Sante din 2021 a fost desfășurat la distanță în perioada 8-19 noiembrie 2021 în cadrul ANSA. Aceasta a evaluat sistemul de control în vigoare care reglementează producția de carne de pasăre și produse de carne pasăre destinate exportului în Uniunea Europeană.

În ceea ce privește pregătirea pentru auditul menționat, Proiectul Twinning a sprijinit ANSA în domeniul de revizuire a procedurilor oficiale de control și a listelor de verificare. Simularea inspecțiilor de control oficial, a fost organizată în conformitate cu cerințele UE de igienă sanitară veterinară, siguranță alimentară și calitate împreună cu personalul ANSA în primul abator și unitatea de producție de carne de pasăre și două centre de ambalare a ouălor în trimestrul precedent, așadar, ANSA și operatorii din sectorul alimentar au avut timp suficient pentru a implementa recomandările furnizate și activitățile propuse pentru îmbunătățirea unităților inspectate. Au fost oferite recomandări de către experți pentru ANSA și operatorii din sectorul alimentar în vederea îmbunătățirii producției și produselor finale conform cerințelor și standardelor de calitate ale UE.

În decembrie a fost organizată o misiune suplimentară de simulare a inspecției în cel de-al doilea abator și unitate de procesare a păsărilor de curte. Au fost asigurate recomandări ale experților pe termen scurt din cadrul Serviciului Alimentar și Veterinar de Stat din Lituania pentru ANSA, axate pe controlul oficial efectuat la operatorii din sectorul alimentar de către subdiviziunile regionale. În cazul neconformităților detectate la întreprinderi, ANSA va monitoriza implementarea îmbunătățirilor necesare. Numai după aceasta unitatea va avea posibilitatea de a fi listată pentru exportul în UE. Operatorii din sectorul alimentar trebuie să înțeleagă necesitatea de a implementa legislația națională, precum și cea a UE, bazată pe un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a intereselor consumatorilor, acest lucru permițându-ne să „deschidem ușa” către piața UE. Trebuie obținută o abordare comună a siguranței alimentare de către ANSA și operatorii din sectorul alimentar.

A fost obținut un progres semnificativ în decursul acestui an și prima companie din Moldova a fost listată de către UE (Regulamentul de Implementare (UE) 2021/645 al Comisiei din 15 aprilie 2021) și a primit dreptul de a exporta înghețată pe piața UE.