Autorităţile locale vor beneficia de noi capacităţi și acces la finanţare pentru a stimula creșterea economică

Uniunea Europeană (UE) și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) au dat startul în data de 5 octombrie 2021 a noii etape a inițiativei Primarii pentru Creștere Economică (M4EG)” în Republica Moldova. Inițiativa M4EG va avea ca scop stimularea dezvoltării verzi și echitabile în regiunea Parteneriatului Estic, și anume în Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

În baza succeselor și lecțiilor învățate în etapa anterioară (2017-2020), această inițiativă va introduce noi instrumente și practici inovatoare pentru a aborda provocările actuale și viitoare ale localităților din țările Parteneriatului Estic.

La 27 septembrie, UE și PNUD Moldova au lansat o nouă invitație de exprimare de interes „Portofolii pentru transformări municipale” în cadrul inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică (M4EG)”. Această invitație este adresată membrilor actuali ai inițiativei M4EG. Mai multe detalii despre procesul de selectare și eligibilitate sunt disponibile aici.

Pentru a sprijini implementarea planurilor de dezvoltare economică locală, împreună cu UE, PNUD va utiliza o abordare care în prezent este pilotată în cadrul organizației, numită abordare de portofoliu. Această metodă se bazează pe premisa că lumea este complexă și funcționează prin intermediul sistemelor (de exemplu, piața, schimbările climatice, inegalitățile) și în care nu există soluții rapide sau remedii liniare care ar duce la o schimbare durabilă pozitivă. Metoda propusă va sprijini autoritățile publice locale la elaborarea de programe prin prisma viziunii sistemice, vor aborda provocările din multiple unghiuri, vor dezvolta inițiative care să fie coerente, conectate și care aplică un management agil și adaptabil.

Inițiativa „Primarii pentru Creștere Economică (M4EG)” este a parte a inițiativei cu același nume lansată și finanțată de UE din 2017. Începând cu 2021, inițiativa M4EG este implementată de PNUD, în strânsă cooperare cu UE, autoritățile publice locale și alți parteneri.

Aflați mai multe despre inițiativă: https://www.m4eg.eu/ro/