Cel de-al doilea atelier subregional privind aplicarea practică a evaluării strategice de mediu (SEA) și a evaluării impactului asupra mediului transfrontalier (EIA) a avut loc virtual pe 29 iunie 2022.

Obiectivele principale ale atelierului au fost: i) să faciliteze schimbul de informații și schimbul de experiență privind SEA și EIA transfrontalieră între țările beneficiare și cu țările UE/UNECE; ii) discutați subiectele de interes/ probleme identificate de țările beneficiare pentru atelier și furnizați exemple de bune practici internaționale în SEA și EIM transfrontalieră.

Atelierul a inclus prezentări ale țărilor care subliniau realizările și provocările cu care se confruntă la implementarea EIM și SEA, precum și exemple de caz din țările UE, cu un accent major pe SEA în planificarea spațială. O sesiune separată a fost dedicată problemelor și subiectelor de interes identificate de țările beneficiare, care au fost colectate de UNECE înainte de eveniment printr-un sondaj.

Atelierul a avut ca rezultat o mai bună înțelegere de către participanți a abordărilor și metodelor care vor fi utilizate în SEA și EIA transfrontalieră pentru a aplica eficient evaluarea de mediu unor tipuri specifice de planuri și programe și pentru a analiza impactul probabil asupra aspectelor și problemelor specifice de mediu. În plus, atelierul a contribuit la o implementare mai eficientă a proiectelor pilot SEA în țările beneficiare în care astfel de proiecte au început deja sau sunt în curs de lansare.

Atelierul a reunit reprezentanți ai Ministerelor Mediului și ai altor părți interesate relevante din Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Se aștepta ca participanții să aibă o anumită experiență de bază în SEA și/sau EIA transfrontalieră.

Fiind al doilea dintre cele două ateliere subregionale privind SEA și EIM planificate în cadrul EU4Environment, evenimentul a fost construit pe evoluțiile și realizările în ceea ce privește sistemele SEA și EIM ale țărilor de la primul atelier organizat în octombrie 2020. Sesiunile de atelier au fost facilitate de consultanți ai UNECE.