Pe 16 mai 2022, proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală” a organizat o masă rotundă între deputații din Parlamentul Republicii Moldova, personalul Parlamentului și experți din Uniunea Europeană. Atelierul s-a axat pe rolul Parlamentului în implementarea politicilor UE și a acquis-ului UE relevant pentru procesul de asociere. Acest eveniment a fost organizat în parteneriat cu Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul suportului oferit de proiectul de coordonare a implementării Acordului de Asociere.

Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană pe 3 martie 2022. Acest pas reprezintă o schimbare semnificativă în relațiile dintre Republica Moldova și UE, deoarece și Republica Moldova a intrat în mod oficial în procesul de aderare la UE. Această schimbare în relații va avea un efect semnificativ asupra cerințelor UE pentru Republica Moldova și asupra modului de abordare a Republicii Moldova față de Uniunea Europeană. În consecință, cererea de aderare a Republicii Moldova la UE continuă să necesite o serie de schimbări rapide, care presupun o implicare considerabilă a Parlamentului Republicii Moldova.

Jānis Mažeiks, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a subliniat, în discursul său de bun venit, că Uniunea Europeană este alături de Republica Moldova în aspirațiile sale de aderare la Uniunea Europeană și a reafirmat sprijinul UE în parcursul său european.

Mihail Popșoi, vicepreședintele Parlamentului Republicii Moldova, a subliniat importanța consolidării cooperării cu partenerii UE în vederea convingerii acestora de necesitatea acordării statutului de țară candidată Republicii Moldova și rolul important al Comitetului parlamentar de asociere UE-Republica Moldova în acest sens. De asemenea, a subliniat importanța activităților parlamentare de informare a cetățenilor privind explicarea beneficiilor integrării în Uniunea Europeană.

Dl Oliver Mader, manager de proiect, a pus în continuare accentul pe necesitatea de a raționaliza cadrele instituționale și juridice naționale pentru a accelera integrarea Moldovei în Uniunea Europeană.

Dl Primož Vehar, liderul echipei de proiect, a moderat discuția și a împărtășit experiențele Sloveniei pe parcursul procesului de integrare europeană. Dl Péter Sárdi, director pentru Relații Externe, și dl Krisztián Kovács, șef al Departamentului UE, ambii din cadrul Adunării Naționale Maghiare, au prezentat principalele caracteristici ale politicilor UE și legătura acestora cu procesul de aproximare juridică a UE. Experții au subliniat importanța ca Parlamentul să utilizeze pe deplin instrumentele de reglementare și supraveghere disponibile pentru a examina activitățile guvernului în domeniul UE.

Experții au descris, mai exact, domeniile de politică ale UE și capitolele aferente din acquis-ul UE în domeniile agriculturii, mediului de afaceri și dezvoltării durabile. Totodată, Parlamentul a fost îndrumat cu privire la modul în care poate să-și continue actualizarea procesului legislativ și a cadrului administrativ pentru a se asigura că legislația națională este conformă cu normele UE. De asemenea, experții au explicat în detalii amănunțite diferențele dintre etapa de asociere și cea de țară candidată în cadrul procesului de integrare europeană, precum și etapele ulterioare după depunerea cererii de aderare a Republicii Moldova la UE.

Masa rotundă a fost organizată ca parte a unei serii de evenimente coordonate cu Parlamentul pentru anii 2022 și 2023, cu scopul de a consolida capacitățile legislativului în chestiunile legate de UE.

Proiectul finanțat de UE „Sprijin pentru dialogul politic structurat, coordonarea implementării Acordului de Asociere și îmbunătățirea procesului de aproximare legală în Republica Moldova” are drept scop creșterea capacităților Guvernului Republicii Moldova și a altor instituții naționale cheie în implementarea Acordului de Asociere UE-Republica Moldova. Activitatea proiectului este structurată în 4 componente care contribuie la îmbunătățirea în continuare a dialogului politic structurat cu societatea civilă, la îmbunătățirea mecanismelor de elaborare a politicilor pentru bugetarea adecvată a documentelor strategice, la susținerea procesului de aproximare juridică prin acordarea de expertiză tehnică și consolidarea capacităților, precum și la modernizarea sistemelor IT în administrația publică care sprijină implementarea Acordului de Asociere. Proiectul este implementat de un consorțiu condus de DAI – Human Dynamics pentru o perioadă de implementare de cinci ani.