17 oficiali, reprezentanţi ai instituţiilor educaţionale, parteneri și alţi constituenţi s-au reunit, la 17 martie 2022, în cadrul unui eveniment de lansare a proiectului „Implicarea tinerilor NEET* prin dezvoltarea unor serviciilor sociale și de angajare în câmpul muncii incluzive și inovatoare „InnoStart4NEET”. Iniţiativa va contribui la crearea unor noi servicii sociale noi și la îmbunătăţirea celor existente pentru tinerii care nu beneficiază de educaţie, formare și locuri de muncă și tinerii social-vulnerabili din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuză.

„Am inițiat acest proiect după o serie de întâlniri cu reprezentanți ai Direcției Regionale a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și ai instituțiilor de formare profesională care au programe educaționale acreditate”, afirmă Directoarea Executivă a Centrului European „Pro-Europa” în Comrat, Irina Selezneva. „Am constatat împreună că există nevoia unei analize a eficienței acestor programe și de asistență în elaborarea unor cursuri de scurtă durată în cadrul acestor programe”, spune Irina Selezneva, precizând că nici instituțiile de formare profesională nu dispun de informații complete despre necesitățile de pe piața forței de muncă.

În acest context, proiectul „Implicarea tinerilor NEET prin dezvoltarea unor serviciilor sociale și de angajare în câmpul muncii incluzive inovatoare „InnoStart4NEET” va crea condiții pentru îmbunătățirea serviciilor existente și crearea unor noi servicii pentru a beneficia de educație, formare și locuri de muncă pentru tinerii social-vulnerabili din regiune.

Iar abordările inovative și programele noi de susținere a tinerilor NEET vor fi promovate de către Incubatorul de Inovare „InnoCentru”, deschis în cadrul Universității de Stat din Comrat, prin intermediul unui mecanism de cooperare verticală și orizontală dintre Asociația Obștească Centrul European „Pro-Europa” în Comrat, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, Incubatorul universitar „InnoCentru”, Școala Profesională din Comrat și Școala Profesională din Ciadîr-Lunga.

Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă – Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET” este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia. Proiectul este implementat de Fundația Est- Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Uniunii Europene, al Fundației Est- Europene sau al Suediei.

NEET: Nici în domeniul educației, nici ocupării forței de muncă și nici formării profesionale