Programul Uniunea Europeană pentru Mediu/EU4Environment își propune să demonstreze modul de atragere a investițiilor verzi și de utilizare a fondurilor publice limitate pentru a stimula sectorul privat să investească în proiecte curate și importante din punct de vedere economic, ecologic și social.

Proiectul ”Facilitarea investiţiilor publice verzi în Moldova: implementarea Programului pentru Transport Public Curat (TPC)” din cadrul EU4Environment este implementat în 2020-2021 de OECD în cooperare cu Ministerul Mediului din Republica Moldova și este continuarea asistenței tehnice oferite în perioada 2017-2018 în pregătirea Programului pentru TPC.

Principalul obiectiv al asistenței date este creşterea capacităților autorităţilor publice locale din Moldova de a implementa Programul pentru TPC și, mai important decât atât, de a implementa investiții publice verzi similare în viitor (cu accent pe o mobilitate mai puțin poluantă, dar și alte aspecte de mediu). Programe similare de cheltuieli publice verzi pot contribui la alocarea de resurse financiare din bugetul național, dar și stimularea de finanțări internaționale și a investițiilor private în tehnologii și echipamente mai curate și mai prietenoase mediului.

Aceeași abordare reiese și din aspirațiile Republicii Moldova de a integra și implementa obiective Pactului Verde European în țara noastră, pentru promovarea valorilor dezvoltării economice în armonie cu mediul, promovarea principiilor verzi în toate sectoarele, a transportului public durabil şi a economiei circulare, care trebuie să devină o realitate în scopul protecției mediului, reducerii impactului poluării asupra sănățății şi prevenirii schimbărilor climatice.

Foto: Sprijinul UE pentru un transport public nepoluant în Moldova (achiziționarea de troleibuze în Bălți)