Proiectul „Implicarea societății civile în îmbunătățirea proceselor de dezvoltare rurală și promovarea modelelor eficiente pentru dezvoltarea locală durabilă” își propune să sprijine societatea civilă să se implice în dialogul politic, dar și să rezolve probleme concrete pentru transformarea comunităților rurale.

Astfel, aceste obiective sunt realizate, în primul rând, datorită activităților Reţelei de Dezvoltare a Comunităţilor Rurale (RDCR) – o platformă creată în cadrul proiectului, care este dedicată comunicării eficiente și constructive între principalii actori implicați în dezvoltarea sectorului agro-rural. Această rețea angajează societatea civilă în procesul de elaborare a documentelor și strategiilor naționale, care contribuie la îmbunătățirea politicilor publice, menite să ridice nivelul de trai în sate. Documentele și recomandările elaborate de RDCR sunt promovate la nivel local și național prin acțiuni de advocacy.

O altă activitate importantă din cadrul proiectului, este crearea modelelor pentru dezvoltarea locală durabilă printr-o abordare teritorială. Ceea ce, la modul practic înseamnă susţinerea Grupurilor de Acţiune Locală. Astfel, proiectul a selectat în bază de concurs 12 GAL-uri care au beneficiat de un program complex de dezvoltare a capacităților și suport financiar. Drept rezultat, GAL-urile beneficiare au obținut granturi în sumă de 155.000 de euro, care, ulterior s-au direcționat la implementarea a 68 de mini-proiecte locale ce includ patru sectoare: agrar, servicii publice și infrastructură, business și comerţ și turism rural.

Septembrie-octombrie, a fost perioada finală pentru această componentă a proiectului și respectiv au avut loc ultimele vizite de monitorizare la beneficiarii mini-proiectelor după ce a urmat totalizarea rezultatelor obținute. Ca cifre, aceste rezultate sunt pe măsura așteptărilor și impresionante: 25 de afaceri agricole modernizate din care 11 ferme zootehnice și 14 afaceri din sectorul fitotehnic. Susținerea sectorului non-agricol, la fel a dat roade – 7 idei antreprenoriale au primit finanțare pentru dezvoltare și totodată alte patru afaceri noi au fost lansate, iar 12 proiecte au contribuit la dezvoltarea infrastructurii și serviciilor de turism rural.

Datorită colaborării dintre sectorul public și societatea civilă, au fost amenajate și reparate numeroase locuri publice și terenuri de joacă pentru copii, s-au creat 21 de locuri noi de muncă și altele 20 au fost modernizate.

Cele 68 de proiecte sunt din diferite zone ale țării, iar o parte dintre ele pot servi drept o sursă de inspirație și motivație, demne de a fi multiplicate și promovate, atât la nivel local, cât și regional.