Republica Moldova intenționează să aibă un sistem mai robust de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) și de raportare la organismele internaționale specializate. O foaie de parcurs în acest sens a fost elaborată cu sprijinul Uniunii Europene și al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în cadrul proiectului EU4Climate.

Documentul a fost elaborat de Agenția de Mediu din Austria și a fost prezentat pe 2 iulie 2021 în cadrul unui eveniment public. Acesta identifică principalele lacune ale sistemului național de monitorizare și raportare a GES din Moldova.

Inventarul detaliază emisiile directe de GES în sectoarele:

Energetic;

Procese industriale și utilizarea produselor;

Agricultură;

Utilizarea terenurilor, schimbarea categoriei de folosintţăa terenurilor și silvicultură;

Managementul deșeurilor.

Inventarul conține lista de gaze cu efect de seră, evoluția cărora este monitorizată și lista instituțiilor care furnizează informații.

Foaia de parcurs prevede stabilirea la nivel legislativ a obligației de a oferi informații relevante tuturor emițătorilor de GES, îmbunătățirea procesului de gestionare și arhivare a datelor, implicarea experților în colectarea datelor și instruirea specialiștilor din diverse instituții, precum și îmbunătățirea sistemului de asigurare a calității. În perioada 1990-2016, emisiile de GES au scăzut cu aproape 70%, în special din cauza crizei economice prelungite. Emisiile din sectorul energetic au scăzut cu aproape 73%, cel industrial – cu 51,5%, agricultură – cu 53,5%, utilizarea terenurilor – cu aproape 40%, iar managementul deșeurilor cu 3,6%.