Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău este instituția care, din 2017, găzduiește cel de-al 21-lea Centru de Informare al Uniunii Europene în Republica Moldova. Centrul, deschis pe lângă Catedra Științe Sociale, va oferi publicului interesat posibilitatea de a accesa materiale puse la dispoziție gratuit de către Biroul de Publicații al UE, cu sediul la Luxemburg (eubookshop.eu).

Scopul Centrelor de Informare este de a le oferi cetățenilor acces liber și gratuit, în forma electronică sau tipărită, la informații și publicații oficiale despre Uniunea Europeană. Potrivit Olgăi Beinarovica, consilier politic în Secția Politică, Presă și Informare din cadrul Delegației UE în Republica Moldova, Centrele de Informare ale UE constituie surse valoroase de informare despre spațiul comunitar, iar dezvoltarea unei asemenea rețele pe întreg teritoriul țării noastre demonstrează încă o data utilitatea parteneriatelor stabilite cu Delegația UE în beneficiul oamenilor.

Materialele oferite de Centrele de Informare ale sunt destinate publicului larg, în mod special, studenților și cadrelor didactice, drept resurse informaționale, disponibile în mai multe limbi europene – pentru desfășurarea procesului de instruire în învățământul superior; funcționarilor publici și oamenilor de afaceri, reprezentanților societății civile – pentru documentarea privind regulile de funcționare ale UE, inclusiv în materie de legislație și de cultură antreprenorială.

Centrele de Informare ale UE oferă o gamă largă de informații și literatură, din domenii precum: istoria UE, drepturile omului, materiale didactice pentru copii, presă de specialitate, tratate internaționale, hărți, benzi desenate, ș.a., dar și o gamă vastă de informații despre programe și instrumente UE dedicate țărilor ce fac parte din Parteneriatul Estic și Vecinătatea UE, inclusiv Republica Moldova.

În prezent, în țara noastră funcționează 21 de Centre de Informare ale UE, inclusiv în localități precum Bălți, Cahul, Comrat, Soroca și Ungheni. La Chișinău, cele opt Centre, sunt găzduite de ASEM, USM, USMF, ULIM, UTS și de câteva biblioteci.