Cum poate fi îmbunătățită punerea în aplicare a legilor și reglementărilor privind drepturile de proprietate intelectuală în Republica Moldova? Este o întrebare la care își propune să găsească răspunsul – și să ofere soluții – un nou proiect finanțat de UE, „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală”, care va sprijini instituțiile naționale în atingerea obiectivelor Acordului de asociere și ale Zonei de Liber Schimb în domeniu.

Proiectul are șase componente, care vizează trei domenii-cheie: realizarea programului de schimbare culturală în materie de proprietate intelectuală; dezvoltarea unui sistem informațional care să faciliteze schimbul de informații dintre autoritățile competente în domeniu; îmbunătățirea protecției și eficienței indicațiilor geografice în Republica Moldova. Beneficiarul principal al proiectului este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), căreia i se alătură ministerele Justiției și cel al Afacerilor Interne, Procuratura Generală, Serviciul Vamal și Agenția pentru Protecția Consumatorilor.

În același timp, activitățile proiectului sunt destinate tuturor părților interesate de problematica proprietății intelectuale – organizațiilor guvernamentale și  sistemului judiciar, instituțiilor de cercetare și dezvoltare, sectorului antreprenorial, societății civile și, în general, cetățenilor Republicii Moldova.

Bugetul proiectului de asistență tehnică, se ridică la circa două milioane de euro, oferiți de Uniunea Europeană pentru o perioadă de doi ani.