Șaizeci de experți din Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Polonia, Letonia, Franța și Belgia vor contribui la realizarea a peste 65 de activități planificate în cadrul unui nou Proiect Twinning lansat de Uniunea Europeană și al cărui beneficiar este Parlamentul Republicii Moldova. Structura pe patru componente, proiectul urmărește consolidarea capacităților instituționale ale Legislativului în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene.

Printre rezultatele scontate ale proiectului se numără evaluări și mese rotunde; elaborarea de ghiduri practice și seturi de recomandări pe diverse teme, a unui document de consultare, a unui studiu și a unei foi de parcurs; activități de instruire (seminare, ateliere de lucru, evaluări etc.) și vizite de studiu în statele membre UE.

„Pentru realizarea obiectivului prioritar de integrare europeană, Republica Moldova are nevoie de instituții puternice, deoarece sarcina nu este ușoară. În Grupul de la Visegrád sunt țări cu o experiență de sute de ani de parlamentarism și care au trecut prin perioade similare Republicii Moldova: socialismul și procesul de eurointegrare. Sunt încrezător că, prin acest proiect, ele își vor împărtăși experiența, necesară pentru a implementa calitativ prevederile Acordului de Asociere, cu o viteză mai mare și ne va ajuta să evităm unele greșeli”, a declarat spicherul Andrian Candu. Iar ES Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, s-a arătat convins că experiența și abilitățile valoroase ale partenerilor din statele membre ale UE vor contribui la consolidarea capacităților instituționale ale Parlamentului Republicii Moldova în materie de proceduri legislative.

Planificat pentru anii 2017-2020, Proiectul Twinning „Consolidarea capacităților Parlamentului Republicii Moldova în procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația UE” are un buget de 1,5 milioane de euro și este realizat de Camera Deputaților Parlamentului Republicii Cehe, Consiliul Național al Republicii Slovace, Adunarea Națională a Ungariei și Parlamentul Republicii Moldova.

Obiectivul proiectului constă în facilitarea implementării Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova. Misiunea proiectului este de a optimiza rolul și responsabilitățile Parlamentului, ale organelor sale de lucru și ale structurilor administrative relevante pentru a asigura un cadru instituțional solid, necesar pentru realizarea eficientă a atribuțiilor legislative, în special, în procesul de armonizare a legislației, ca o precondiție pentru implementarea Acordului de Asociere. În plus, proiectul va contribui la îmbunătățirea schimbului de informații dintre Parlament și Guvern în contextul procesului de armonizare a legislației.