Pe o porțiune de peste 2.370 metri din centrul orașului este în plină construcție rețeaua de canalizare într-un sector lipsit până în prezent de asemenea servicii. De rețeaua modernă de evacuare a apelor uzate vor beneficia 131 gospodării casnice și 11 agenți economici.
Lucrările sunt în toi.
Peste 70 de beneficiari au fost deja conectați la rețeaua urbană de colectare a apelor uzate.
În total, peste 14.000 de oameni vor avea acces la sistemul public de canalizare datorită asistenței financiare a Uniunii Europene în cadrul Programului EU4Moldova: Regiunicheie.

Stația de pompare va transmite digital informația către dispeceratul central, oferind date în regim live despre cantitatea de ape uzate, avarierile din rețea, devieri de tensiune, deconectare a energiei electrice etc. Investiția UE: 4.799.000 lei.