Un sistem complex de schimb de date pentru recunoașterea reciprocă a operatorilor economici autorizați între Republica Moldova și Uniunea Europeană va fi dezvoltat pentru Serviciul Vamal cu sprijinul Misiunii Înalților Consilieri ai Uniunii Europene. O ședință de lucru pentru a marca startul activităților a avut loc astăzi, 26 aprilie 2021, cu participarea conducerii Serviciului Vamal și a Delegației Uniunii Europene.
Acordul de recunoaștere reciprocă (Mutual Recognition Agreement, MRA) a Agentului Economic Autorizat (AEO) dintre Republica Moldova și UE este o prioritate și un angajament în cadrul Acordului de Asociere / DCFTA art. 197 (j): ”Părțile stabilesc, acolo unde este relevant şi adecvat, recunoașterea reciprocă a programelor de parteneriat comercial şi a controalelor vamale, inclusiv a măsurilor echivalente de facilitare a comerțului”.
Se preconizează că aceasta va accelera procesul de vămuire, reducând astfel întârzierile la frontieră și facilitând comerțul, în același timp, consolidând securitatea, inclusiv prevenirea și combaterea contrabandei și a altor fraude vamale. Noul sistem de schimb de date între autoritățile vamale ale statelor membre ale UE și Republica Moldova va aduce țara la etapa finală înainte de semnarea Acordului – etapele anterioare cuprinzând, în mare parte, aproximarea legislației naționale.
Înainte de a ajunge la punctul de dezvoltare a sistemului de schimb de date, Serviciul Vamal a implementat o serie de acțiuni, inclusiv evaluarea legislației vamale naționale și aproximarea acesteia cu cea a Uniunii Europene. Acest lucru a fost realizat, de asemenea, cu sprijinul Uniunii Europene, în cadrul Misiunii Înalților Consilieri.
Mecanismul pentru schimbul de date de siguranță și securitate ale AEO între Republica Moldova și statele membre ale UE va oferi anumite beneficii agenților economici recunoscuți reciproc, în primul rând tratamente prioritare la trecerea frontierei – o bandă specială destinată deținătorilor acestei autorizații și un număr redus de controale – statutul AEO fiind recunoscut atât de administrațiile vamale ale UE, cât și de autoritatea vamală din Republica Moldova, indică faptul că rolul unui comerciant în lanțul internațional de aprovizionare este sigur.