„Promovarea unui mediu favorabil pentru instituțiile media locale, consolidarea capacităților, independenței și profesionalismului lor, precum și a abilităților acestora de a elabora conținut jurnalistic de calitate”.

Acestea sunt obiectivele Acțiunii „Sprijinul UE pentru instituțiile media locale din Republica Moldova”. Principalul organism de implementare al acestui proiect european este Agenția Slovacă pentru Cooperare Internațională în Dezvoltare, în colaborare cu People in Need, Fundația Thomson, Cu Sens și Asociația pentru Politică Externă din Slovacia.

Activitățile proiectului vor cuprinde cursuri de formare, mentorat personalizat și consultări ale experților, precum și crearea de rețele online pentru beneficiari pe toată durata proiectului. O componentă suplimentară a proiectului va fi o vizită de studiu în Slovacia. De asemenea, o parte integrantă a proiectului va fi oferirea de sprijin financiar direct, în formă de scheme de granturi mici, pentru toate instituțiile media locale participante. Schema de granturi va aborda nevoile unor instituții media concrete, inclusiv acoperirea costurilor operaționale, costurilor de personal și dezvoltarea resurselor umane, achiziționarea de echipamente sau software.

Beneficiarii țintă ai Acțiunii includ instituțiile media locale din regiunile de nord, centru și sud ale Republicii Moldova. Acestea sunt divizate în două grupuri principale – start-up-uri media locale (inițiative de începător) și instituții media locale bine stabilite. Acțiunea se va axa pe trei categorii de instituții media – canale scrise, online și de televiziune locală. Conform planurilor, apelul de solicitare a cererilor de finanțare va fi anunțat în octombrie 2022.