La data de 1 februarie 2021 a fost lansat un nou proiect „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă şi sustenabilă a ţării” finanţat de Uniunea Europeană şi cofinanţat de Suedia. Durata implementării proiectului este de 40 de luni.

Fundaţia Est-Europeană, în calitatea sa de implementator, împreună cu partenerii de implementare-Centrul Contact şi Asociaţia Businessului European, vor susţine organizaţiile societăţii civile în dezvoltarea a trei platforme pentru facilitarea promovării politicilor mai incluzive în domeniile mediu de afaceri şi ocupării forţei de muncă, comerţ, antreprenoriat social; a 10 fonduri de antreprenoriat care vor susţine financiar activităţii economice a tinerilor NEET; a 10 consorţii de OSC care vor proiecta si implementa servicii de angajare incluziva pentru grupurile vulnerabile; a 15 întreprinderi sociale, integrând grupuri vulnerabile pe piaţa muncii şi 6 centre regionale de suport în afaceri.
Proiectul cuprinde patru componente interconectate: (1) advocacy (pledoarie) pentru politici comerciale şi de ocupare a forţei de muncă mai incluzive, (2) integrare în câmpul muncii, (3) antreprenoriat social şi (4) acces la piaţa UE.
Proiectul actual urmăreşte să împuternicească femeile şi bărbaţii vulnerabili prin crearea oportunităţilor economice durabile, să culeagă beneficiile oferite de AA/DCFTA şi să pregătească populaţia pentru gestionarea riscurilor economice (cum ar fi pandemia COVID-19) prin implicarea activă a societăţii civile.
Beneficiarii finali ai acestui proiect sunt femeile şi bărbaţii vulnerabili din următoarele categorii: lucrătorii migranţi, tinerii, persoane cu necesităţi speciale, şomeri ca urmare a unor pandemii precum COVID-19, persoane în etate cu nevoi speciale, etc.

Eforturile comune ale partenerilor de implementare şi ale OSC-lor vor fi conjugate în rezultate evidente, precum ar fi:

  • cel puţin 25 de propuneri de politici vor fi elaborate şi prezentate autorităţilor relevante şi susţinute de OSC;
  • cel puţin 15 întreprinderi sociale durabile dezvoltate cu sprijinul proiectului;
  • cel puţin 10 consorţii create ale OSC, care implementează iniţiative comune menite să faciliteze învăţarea şi angajarea în câmpul muncii a grupurilor vulnerabile;
  • capacităţi consolidate a 6 centre de suport în afaceri în dezvoltarea lanţului valoric a IMM din regiune;
  • cel puţin 200 de IMM-uri susţinute de centrele de suport în afaceri;
  • cel puţin 10 fonduri de antreprenoriat pentru tineri oferă sprijin pentru crearea şi dezvoltarea afacerilor pentru cel puţin 60 de întreprinderi conduse de tineri;
  • cel puţin 20 de companii locale îşi asigură calitatea produselor proprii, accesează finanţări şi reuşesc să exporte în UE.