Până la sfârșitul anului 2021, Uniunea Europeană va susține financiar 8 școli care vor beneficia de măsuri de eficiență energetică și va oferi fonduri pentru 10 măsuri de infrastructură în sectorul aprovizionării cu apă și canalizare.

În acest scop, Agențiile de Dezvoltare Regională din Nord, Centru și Sud au organizat evenimente oficiale de deschidere a ofertelor internaționale de licitații pentru lucrări de construcții în legătură cu sporirea eficienței energetice în școlile din Moldova și viitoarele lucrări de construcție pentru măsurile de infrastructură în aprovizionarea cu apă și canalizare.

Agențiile de Dezvoltare Regională, în calitate de parteneri naționali responsabili pentru gestionarea achizițiilor și contractelor pentru aceste proiecte de infrastructură finanțate de UE, au organizat procedurile de licitație în conformitate cu regulamentul GIZ privind achizițiile publice, respectând principiile cheie ale UE, cum ar fi tratamentul egal, transparența și responsabilitatea.

Atât școlile selectate pentru măsurile de eficiență energetică, cât și localitățile care vor beneficia de infrastructura de aprovizionare cu apă și canalizare au fost identificate în funcție de prioritățile naționale în limita fondurilor disponibile. În timpul apropiat, câteva comisii de evaluare vor verifica și evalua fiecare ofertă, astfel încât acestea să corespundă criteriilor tehnice și financiare, cerințelor de eligibilitate și vor identifica companiile care vor efectua lucrările de construcție.

În același timp, odată cu începerea lucrărilor de construcție, pe lângă profesioniști, cetățenii activi vor monitoriza implementarea proiectelor pentru a asigura că interesele populației din Moldova stau la baza implementării proiectelor. Înainte de licitațiile pentru lucrările de construcție, fiecare comunitate din cadrul proiectelor a înființat un Comitet Director Local, în care au fost luate în considerare nevoile beneficiarilor locali.

Ca urmare a măsurilor de eficiență energetică în școli, peste 5.000 de elevi, profesori și personal auxiliar vor beneficia de condiții de educație îmbunătățite și de un mediu de studii confortabil. Școlile vor beneficia de măsuri precum reabilitarea acoperișului, izolarea pereților clădirii, înlocuirea geamurilor, reabilitarea sistemelor de încălzire, asigurarea cu apă caldă și rece la robinetele din școli, renovarea toaletelor în școli etc.

Numărul preconizat de beneficiari pentru măsurile privind aprovizionarea cu apă și canalizare este estimat la peste 100.000 de persoane. După finalizarea proiectelor, beneficiarii vor avea acces la apă potabilă sigură și la servicii de canalizare centralizate. Infrastructura va include sisteme îmbunătățite de rețea de alimentare cu apă și rezervoare de apă, infrastructură tehnică reînnoită și rețea de salubrizare.

Notă: Proiectele privind aprovizionarea cu apă și canalizare, precum și eficiență energetică sunt finanțate de Uniunea Europeană și sunt implementate în cooperare cu proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale din Republica Moldova”, gestionat de către Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei prin intermediul GIZ, în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului fiind sprijinit financiar de către Ministerul German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ).