Uniunea Europeană oferă asistență financiară pentru dezvoltarea comunităților rurale din regiunile Cahul și Ungheni. Un apel de granturi adresat Grupurilor de Acțiune Locală (GAL) din cele două regiuni, în calitatea lor de entități care valorifică metoda LEADER de dezvoltare, a fost lansat în data de 17 iunie, 2020 în cadrul Programului „EU4Moldova: Regiuni-cheie”, finanţat de UE şi implementat de PNUD şi UNICEF.  

Grupurile de Acțiune Locală pot beneficia de asistență financiară nerambursabilă în mărime de până la 50.000 Euro, acordați din fonduri europene, pentru acțiuni care stimulează dezvoltarea comunitară și crearea de noi locuri de muncă în satele din aceste două regiuni.

Activitățile pentru care va fi acordată asistența financiară urmează a fi realizate în următoarele 12 luni. În 2020, patru iniţiative depuse de Grupurile de Acţiune Locală, care vor acumula cel mai mare scor, vor beneficia de finanţare. Programul de granturi va continua și în anii 2021-2024.

Propunerile de proiect vor fi evaluate de o comisie de experţi în cadrul câtorva etape de selecţie.

Condițiile detaliate de participare și Ghidul de aplicare pot fi accesate aici.

GAL: parteneriat tripartit dintre reprezentanți ai sectorului public, antreprenorial și civic creat pentru a gestiona împreună procesele de dezvoltare locală a comunităților membre.

 

LEADER: abordare inovatoare, participativă care are drept scop reducerea dezechilibrelor economice și sociale și a disparităților dintre urban-rural. Programul LEADER (acronim francez: Dezvoltarea locală condusă de comunități) a fost lansat în statele membre ale UE în anul 1991. Primele inițiative LEADER au fost replicate în Republica Moldova în 2017 în cadrul unui program cu finanțare europeană.  

*** 

Programul „EU4Moldova: regiuni-cheie” (2019-2024) susține dezvoltarea social-economică inteligentă, incluzivă și durabilă în regiunile Cahul și Ungheni, pentru a asigura cetățenilor o calitate mai bună a vieții. Programul are un buget total de 23 mln. EURO, este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF).

Mai multe detalii despre activitățile Programului în regiunile Cahul și Ungheni găsiți pe www.eu4cahul.md și www.eu4ungheni.md