Programul Uniunii Europeane „Susţinerea Măsurilor de Promovare a Încrederii” susţine eforturile horticultorilor din Republica Moldova în a dezvolta culturi alternative de fructe sâmburoase pentru diversificarea sortimentului de fructe și accesarea noilor pieţe pentru export. În cadrul unei platforme de cooperare a pomicultorilor de pe ambele maluri ale Nistrului, un grup de producători de fructe studiază cultura piersicului plat, care în ultimii ani se bucură de o cerere în creștere pe pieţele tradiţionale și în UE. 

Proiectul contribuie la crearea noilor modele de business în domeniul producerii fructelor sâmburoase după experiența celor mai avansate tehnologii existente în UE. Aceste modele oferă alternative pomicultorilor specializați în producerea merelor, pentru a-și diversifica sortimentul de fructe comercializate și asigura, astfel, încasări pe termen lung.

Piersicul plat este o cultură de perspectivă, cu o valoare adăugată sporită, însă necesită tehnici speciale de cultivare. Pentru a le cunoaște mai bine, producătorii de pe ambele maluri ale Nistrului participă la seminare, schimburi de experiență, misiuni de asistență oferite de un expert străin, precum și la o vizită de studiu în Italia. Recent, membrii asociațiilor „Moldova Fruct” și „Dnestrovskii Fruct” au aflat de la specialiștii din Italia și Spania care sunt caracteristicile înființării plantațiilor de piersic plat și a nectarinului, realitățile și perspectivele afacerii cu aceste sâmburoase.

„Piersicul plat este un fruct delicios. Noi, în cadrul întreprinderii EuroRostAgro SRL am plantat această cultură cu 4 ani în urmă. În acest an vom strânge a doua recoltă. Prețurile oferite pentru piersic plat sunt mai mari decât pentru piersicul obișnuit, dar volumele comercializate sunt la moment mai mici”, menționează Iurie Diuța, producător de pe malul stâng al Nistrului.

„Piersicul plat este o cultură profitabilă și care permit diversificarea riscului producătorilor autohtoni. Strategia promovata de către asociație este diversificarea sortimentului de fructe oferit pentru export și îmbunătățirea calității fructelor pentru a spori competitivitatea lor”, a declarat Eugeniu Bumacov, manager de program, specialist agrobusiness în cadrul Moldova Fruct.

În prezent, piersicul plat se cultivă în Republica Moldova pe o suprafaţă de circa 50 de hectare.