La fel ca în toată Republica Moldova, pe teritoriul UTA Găgăuzia, există un nivel scăzut de conştientizare a tinerei generaţii cu privire la egalitatea de gen, drepturile femeilor şi bărbaţilor, dar şi politicile existente în acest domeniu. Din păcate, sistemul de învăţământ formal de astăzi nu oferă cunoştinţe despre egalitate de gen şi emancipare.

În acest context, organizaţia societăţii civile Tineretul Găgăuziei a decis să combată stereotipurile de gen în rândul tinerilor şi să promoveze egalitatea de gen prin proiectul „Implicare egală – Oportunităţi egale”, în cadrul proiectului „Dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile” implementat de ERIM (anterior IREX Europe), cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.
Obiectivul principal al proiectului este de a informa generaţia tânără despre egalitatea de gen şi emanciparea femeilor şi fetelor (ODD ONU nr. 5), deoarece perspectiva de gen este esenţială în toate aspectele dezvoltării umane şi ale drepturilor omului.
Tineretul Găgăuziei a început derularea proiectului la începutul lunii decembrie, iar prima instruire privind drepturile egale a avut loc în data de 14 decembrie. În contextul instruirii, participanţii şi participantele au avut ocazia să:

  • discute despre implicarea şi oportunităţile egale ale ambelor sexe, precum şi despre faptul că acest lucru este important nu doar pentru femei, ci şi pentru bărbaţi.
  • afle cum stereotipurile şi aşteptările sociale de la femei şi bărbaţi dăunează relaţiilor între ei, precum şi cât de mult diferă aşteptările şi rolurile sociale în funcţie de sex.
  • desfăşoare un exerciţiu practic în care participanţii şi participantele şi-au schimbat rolurile sociale. Acest lucru i-a ajutat să înţeleagă în mod clar cât de mult sunt încălcate drepturile doar pentru faptul că sunt femei sau bărbaţi.

Principala concluzie a instruirii este că deschiderea şi disponibilitatea tinerilor şi tinerelor de a discuta subiecte care nu sunt tratate în mod suficient în sistemul de învăţământ formal contribuie la dezvoltarea pozitivă a acestora. Prin educaţie informală, schimb de experienţă, creativitate şi auto-exprimare, asociaţia obştească Tineretul Găgăuziei promovează egalitatea de gen, sporind în acelaşi timp activismul şi dezvoltarea la nivel local în beneficiul întregii societăţi.