Anul 2020 a fost un an productiv pentru proiectul DevRAM. În pofida pandemiei şi a crizei financiare, sociale şi medicale, am reuşit să continuăm să muncim asupra obiectivelor noastre şi am obţinut rezultate bune în acest an.

PARTEA I a proiectului se axează pe creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar în Moldova, prin integrarea în lanţurile valorice domestice şi globale, în special în sectorul soia şi este implementat cu ajutorul partenerilor Pro Didactica şi Donau Soja.

În ultimul trimestru din 2020 au fost organizate două ateliere importante conduse de Donau Soja:

 • Atelier despre Organisme Modificate Genetic – Aspecte ale biosecurităţii şi implicaţii pentru sectorul agroalimentar din Moldova (prezentarea rezultatelor studiului);
 • Atelier de lucru cu privire la prezentarea Planului Naţional de Acţiune pentru dezvoltarea sectorului soia în Moldova.

Rezultatele Donau Soja pentru 2020 sunt remarcabile, în pofida crizei înfruntate şi a planurilor schimbate:

 • 316 participanţi au beneficiat de evenimentele de diseminare a celor mai bune practice;
 • 3 procesatori de soia şi 2 antreprenori au participat la Târgul BIOFACH, Târgul Made in Moldova, vizita de schimb de experienţă în Austria;
 • 5 companii de procesare a soiei au beneficiat de echipamente rapide de scanare a OMG-urilor şi micotoxinelor;
 • 26 de producători au beneficiat de instruire în domeniul educaţiei financiare şi al planificării afacerilor şi 8 au beneficiat de sprijin în dezvoltarea planurilor de afaceri;
 • 23 de participanţi ai lanţului valoric din soia au fost implicaţi în activităţi de proiect care vizează dezvoltarea lanţurilor valorice;
 • Producătorii moldoveni de soia au beneficiat de consolidarea capacităţilor prin cele 52 de materiale de vizibilitate şi apariţiile în mass-media;
 • Instruiri: 103 beneficiari: 19 fermieri; 4 colectori agricoli; 3 procesatori pentru furaje / alimente, 10 furnizori; 5 asociaţii; 2 instituţii de cercetare şi dezvoltare; 13 inspectori din 4 organisme de certificare; 1 reprezentant al ministerului; 14 profesori şi alţi 32 de participanţi din diferite instituţii;
 • Certificare pilot: 20 certificări: 19 beneficiari vor fi certificaţi conform standardului Donau Soja şi un beneficiar va fi certificat conform certificării standard non-OMG DRS.

Între timp, Pro Didactica s-a concentrat pe activităţi de informare şi instruire pentru transferul de cunoştinţe către beneficiarii instituţiilor ÎPT. Printre principalele evenimente desfăşurate în ultimul trimestru sunt:

 • Pilotarea curriculumului „Agricultura ecologică” în educaţia agricolă;
 • Instruirea formatorilor în bucătăria vegană şi vegetariană la Şcoala Profesională din Bubuieci.

În total au fost organizate 23 de evenimente de Pro Didactica în anul 2020 cu peste 350 de beneficiari şi parteneri:

 • 300 de persoane au participat la cursuri şi ateliere: profesori şi manageri ai instituţiilor ÎPT;
 • 7 instituţii ÎPT pilot + 5 instituţii ÎPT suplimentare;
 • Parteneriate stabilite cu 3 ministere;
 • Parteneriate stabilite cu 2 comitete sectoriale;
 • Parteneriate stabilite cu companiile CEDA, MOVCA, CCI, AED, EtnoGastronomica etc. şi cu Institutul Selectia;
 • 10 mentori din 10 companii;
 • 10 coordonatori practici din instituţiile ÎPT;
 • Minim 15 specialişti din companii implicate în standarde ocupaţionale;
 • Minim 90 de producători de soia implicaţi în evaluarea nevoilor de competenţă în soia;
 • 19 tineri fermieri instruiţi în dezvoltarea planurilor de afaceri;
 • 9 producători agricoli ecologici implicaţi în elaborarea curriculei.

PARTEA II a proiectului se concentrează pe consolidarea infrastructurii de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Cantemir şi a reuşit, de asemenea, să finalizeze o mare parte din lucrările de construcţie, realizând un progres bun şi menţinând pasul în termenii proiectului, făcând posibilă finalizarea staţiei de epurare a apelor uzate în 2021.

În ultimul trimestru, am reuşit să avansăm cu lucrările de construcţie şi să continuăm să conectăm casele la noua reţea de canalizare.

La sfârşitul acestui an suntem bucuroşi să anunţăm că avem următoarele rezultate:

 • Finalizarea lucrărilor de modernizare a Staţiei de pompare a apei brute, care a fost pusă în funcţiune, oficial, în noiembrie 2020.
 • Finalizarea tuturor construcţiilor civile (100%) la staţia de epurare a apelor uzate în noiembrie 2020 şi începerea instalaţiei mecanice şi electrice.
 • Jumătate din reţeaua de canalizare a fost construită. Din acestea: lungimea totală de 10 588 m de instalare a ţevilor (60% din total), 423 cămine de vizitare instalate (59% din total), 125 de racorduri de canalizare au fost finalizate (26% din total).
 • Au fost implementate mai multe activităţi de comunicare şi sensibilizare cu participarea oficialilor la nivel înalt şi a reprezentanţilor comunităţii locale pentru a spori conştientizarea faptului, că toată lumea trebuie să aibă acces la apă şi canalizare, aşa cum este definit în ODD6.
 • Tariful actualizat pentru furnizarea apei şi a apelor uzate a fost în cele din urmă aprobat şi aplicat după un an de negocieri şi coordonare. Tariful nu a fost modificat în ultimii 13 ani, provocând un deficit financiar nesfârşit pentru operatorul Apă Canal Cantemir.

În 2021 echipa proiectului planifică să finalizeze lucrările şi să oferim cetăţenilor oraşului Cantemir posibilitatea de a se bucura pe deplin de dreptul lor de acces la sistemul sanitar şi alimentate cu apă curată.