Pe 11 decembrie 2020, Ministerul Justiţiei în parteneriat cu echipa proiectului Uniunii Europene „Suport pentru prevenirea şi combaterea eficientă a corupţiei în sectorul justiţiei” a organizat o şedinţă, în regim online, de coordonare aferentă priorităţilor instituţionale şi sectoriale care derivă din „Strategia pentru asigurarea independenţei şi integrităţii sectorului justiţiei pentru anii 2021-2024 şi Planul de Acţiuni pentru implementarea acesteia”.

La eveniment au participat reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei şi ai altor autorităţi publice, Consiliului Superior al Magistraturii; Consiliului Superior al Procurorilor; Procuraturii, precum şi reprezentanţi ai partenerilor de dezvoltare relevanţi din sectorul justiţiei, Delegaţia Uniunii Europene, Eduard Pesendorfer şi Magdalena Mueller-Uri; Şeful Oficiului Consiliului Europei la Chişinău, William Massolin; Liderul de Proiect UE „Suport pentru prevenirea şi combaterea eficientă a corupţiei în sectorul justiţiei”, Eric Minnegheer; Înaltul Consilier al UE pe domeniul justiţiei şi Procuraturii, Satu Seppanen; Managerul de programe pentru Drepturile Omului, David Gullette, Misiunea OSCE Moldova; Analistul de programe, Alexandru Cocîrţa, Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare; Directorul secţia justiţie penală şi aplicarea legii, Tim Buckley (Ambasada Statelor Unite); Ofiţerul de programe, Daniela Vidaicu (Ambasada Suediei); Managerul de programe, Scott DePies, USAID; Coordonatorul naţional UNODC, Ina Tcaci; Coordonatorul de programe, Ana Mihailov, Friedrich-Ebert-Stiftung Moldova.