Studenții și profesorii facultăților juridice, inginerești și economice sunt încurajați să-și aprofundeze cunoștințele în domeniul proprietății intelectuale pentru a răspunde mai eficient provocărilor erei digitale și tehnologizării. În acest sens, experții Proiectului UE ”Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală” în Republica Moldova au elaborat trei curricule noi pentru studierea dreptului de proprietate intelectuală. Documentele metodologice au fost prezentate în cadrul unei mese rotunde dedicate predării disciplinei proprietății intelectuale în cadrul instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova, organizate de  Proiectul UE SARDPI, împreună cu AGEPl, pe 1 octombrie a.c.

Yuriy Kapitsa, expert cheie în cadrul Proiectului UE a menționat că pe durata misiunii sale, experții au reușit să viziteze mai multe universități din țară, să analizeze calitatea instruirilor în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). În rezultat, ei au propus să se acorde o atenție mai mare predării acestei discipline, deoarece actualmente tendințele în lume sunt axate pe inovație, creație, valoare intelectuală.

Expertul a mai spus că Proiectul UE și-a propus să acorde suport pentru a da un impuls nou studierii DPI în universități. De aceea, au fost stabilite colaborări cu trei lectori universitari pentru elaborarea curriculelor de predare a DPI la facultățile juridice, inginerești și de științe naturale. În rezultat, tinerii specialiști vor obține cunoștințe și aptitudini pentru a aplica legislația atât pentru prevenirea încălcării DPI, cât și pentru restabilirea și protecția acestui drept.