La începutul anului în cadrul concursului de granturi mici „Transpunerea drepturilor în practică” au participat 10 comunități locale care și-au propus să abordeze probleme ca necunoașterea și nerespectarea drepturilor copiilor, discriminarea persoanelor cu nevoi speciale, în bază de etnie, statut social sau familial, gândirea și atitudinea stereotipică.  

Concursul a vizat inițiativele inclusive la nivel de comunitate și a fost destinat beneficiarilor proiectului „Parteneriate comunitare durabile pentru protecția drepturilor minorităților etnice din R. Moldova”, implementat în 20 de comunități de către Terre des hommes Moldova, în parteneriat cu Institutul pentru Inițiative Rurale și cu susținerea financiară a Uniunii Europene.

La sfârșitul lunii februarie, câștigătorii granturilor au participat, la Chișinău, la o sesiune de informare și de semnare a contractelor de sub-grantare, unde au prezentat proiectele ce urmează să le desfășoare în comunitățile lor. Până la finalul anului, cele zece comunități și-au propus să obțină un mediu mai prietenos și inclusiv în școli, cunoașterea și respectarea drepturilor copiilor, promovarea toleranței și educarea unei atitudini nediscriminatorii față de semeni, o mai bună înțelegere a diversității și consolidarea coeziunii sociale.

Activitățile planificate au o abordare inclusivă și participativă și îi vizează pe toți membrii comunităților. Astfel, copii de diferite etnii, copii cu necesități speciale și din familii social-vulnerabile, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai autorităților publice locale, asistenți și lucrători sociali, mediatori comunitari, precum și alți membri ai comunităților, vor beneficia de instruiri și activități psiho-sociale de grup, educație de la egal la egal, tabere de vară, drumeții, vor participa la spectacole de teatru social și festivaluri ale etniilor. Pentru părinți, în mod special, sunt prevăzute cursuri de parentaj conștient, iar pentru copiii din familii social vulnerabile, de exemplu – sesiuni de ghidare profesională. Copiii vor mai beneficia de instruiri media, ludoteci, cluburi de interese și ateliere de creație.

Eduard Pesendorfer, manager de proiecte al Delegației UE în Republica Moldova, eduard.pesendorfer@eeas.europa.eu